Rudolf Zunke – rozhovor z konference Praha světová 2017 / Video

„Praha je kombinací historické architektury s novými prvky. Centrum je ale velmi přeplněné turisty, což je pro Prahu celkově velká výzva“, říká architekt Rudolf Zunke, který se ve své přednášce o Vídni soustředil na otázku, kdo vlastně činí důležitá rozhodnutí ohledně staveb a co za tím stojí.

Ve dnech 6.-7. 12 2017 proběhla v Nové budově Národního muzea v Praze konference Praha světová 2017.  Konference se konala u příležitosti 25. výročí zápisu Historického centra Prahy na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

K účasti na konferenci byli pozváni jak zástupci odborné veřejnosti a státní správy v oblasti památkové péče, tak lidé, kteří se podílejí na chodu a vytváření budoucnosti Prahy a dalších významných historických měst. Téma konference bylo založeno na myšlence, že bez historie není budoucnost a příspěvky vystupujících se soustředily na problematiku dynamiky rozvoje české společnosti a národního hospodářství, která přirozeně vytváří obrovský tlak na změnu struktury měst a mění jejich každodenní život. Odborníci se na konferenci zabývali dramatickými změnami v řízení a plánování měst a složitou situací zejména v turisticky exponovaném historickém jádru Prahy, ale  i v dalších historických městech u nás i v zahraničí.

Součástí konference byl společenský večer, konaný dne 6. 12. 2017 v Obecním domě v Praze. Na této společenské akci jsme využili příležitosti a poprosili o rozhovor účastníka konference, architekta Rudolfa Zunke z Vídně.

Video – Rudolf Zunke, rozhovor

Zdroj: redakce AW