Metro D se vrací

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo zadání změny územního plánu související s trasou metra D z Pankráce do Písnice. Upřesní se tak nejen její vedení v územním plánu, ale i okolí budoucích stanic metra.

Hlavním cílem změny je napravit nedostatek, na základě kterého byla předchozí změna zrušena soudem. Změnou se upřesňuje vedení metra v území a umístění stanic včetně jejich okolí. Na trasu je sice už vydáno územní rozhodnutí, ale protože soud předchozí změnu zrušil, je třeba metro znovu v územním plánu upřesnit. Výhodou je, že návrh změny nyní zohlední nové skutečnosti, například dohody s vlastníky pozemků potřebných pro výstavbu v Krči, čímž usnadní dohody potřebné k jeho realizaci. Vlastníci pozemků před 3 lety zažalovali magistrát kvůli tomu, že neproběhlo strategické posouzení vlivu na životní prostředí. Soud vyhověl stěžovatelům. Aby se předešlo opětovným rozporům, město vede s vlastníky pozemků v Krči jednání s cílem nalézt dohodu o podobě území kolem stanic metra.

„Nejdále v jednání o budoucí výstavbě kolem metra jsme asi u Thomayerovy nemocnice, kde by nad budoucí stanicí metra měla vyrůst smíšená výstavba s respektem k památkově cennému areálu protilehlé nemocnice. Navazujeme tak na memorandum, které jsme s vlastníky před rokem podepsali a které zastropuje kapacitu výstavby na rozumné úrovni. Stejně jako v jiných rozvojových částech Prahy, i zde počítáme následně s územní studií,“ vysvětluje Petra Kolínská, náměstkyně primátorky.

Návrh změny s označením Z2440 začne nyní zpracovávat Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Poté bude vyhodnocen její vliv na udržitelný rozvoj a po veřejném projednání a schválení zastupitelstvem se propíše do územního plánu. Změna by mohla být připravena za rok a půl.

Metro D je jedním z prioritních projektů města. Očekává se, že v provozu může být do osmi let.

Zajímají vás změny územního plánu?

IPR Praha v létě spustil webovou aplikaci Změna plánu (www.zmenaplanu.cz), která nabízí informační servis o všech aktuálních i minulých změnách územního plánu, a to včetně úprav a podnětů. Kromě prohlížení změn v mapě či v seznamu aplikace nabízí i „hlídacího psa“ změn ve vybraném území Prahy.

„Pořizování změn územního plánu je poměrně složitý administrativní proces, do kterého je těžké proniknout. Platný územní plán přitom podléhá desítkám změn ročně. Pro veřejnost je tato situace velmi nepřehledná – zjistit informace o chystaných proměnách územního plánu často vyžadovalo téměř detektivní práci,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Zdroj: TZ  1.4.2018