Česká komora architektů vyhlásila 3. ročník České ceny za architekturu

Přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České republiky za posledních pět let. Jíž tradičně kredit České ceny za architekturu podporuje prestižní sedmičlenná mezinárodní porota, ale také odborná akademie.

Architekti mohou svá díla přihlašovat do 31. března 2018. Význam České ceny
za architekturu je také v celoroční a regionální propagaci architektury. Přihlašování opět proběhne formou on-line formuláře a není spojeno s žádnými náklady ze strany soutěžících architektů.  Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru, jenž se uskuteční v listopadu 2018.

O výsledcích bude rozhodovat mezinárodní odborná porota, která do konce května 2018 vybere
do užšího okruhu cca 50 nominovaných děl. Z tohoto okruhu porota následně vybere zhruba
5 až 10 prací, kterým bude uděleno čestné označení Finalista ČCA, a z nichž porota zvolí držitele hlavní ceny. Uděleny budou také ceny za výjimečný počin, jejichž výběr provádí Akademie a Grémium ČCA, a ceny partnera, jejich laureáty navrhují partneři ceny.

Mezinárodní odborná porota

Práci českých architektů bude tradičně hodnotit sedm erudovaných zahraničních expertů. Členem mezinárodní odborné poroty pro rok 2018 je uznávaný rakouský architekt Carlo Baumschlager působící v architektonické kanceláři Baumschlager Hutter Partners, která má
za sebou obdivuhodný počet mimořádných realizací, za které získala prestižní ocenění. Dalším porotcem je architekt Zsolt Gunther, který patří mezi nejvýznamnější maďarské architekty s četnými realizacemi nejen ve své vlasti, ale např. i ve Skandinávii. Sousední Slovensko bude reprezentovat architektka Andrea Klimko, jejíž působení dávno přesáhlo hranice vlasti,
je ředitelkou architektonické kanceláře Andrea Klimko Architects sídlící v Londýně, Vídni
a Bratislavě. Pestré složení poroty obohacuje také polský architekt Robert Konieczny. Za svoji práci sbírá již od začátku praxe mimořádný počet nejrůznějších ocenění, desetkrát byly jeho realizace nominovány na Mies van der Rohe Award – Cenu Evropské unie za současnou architekturu. Oblast krajinářské architektury, ale nejen té, v porotě zastupuje Yael Moria Klain z Izraele, která je mezinárodně uznávaná jako krajinářská architekta a urbanistka, ale také jako výjimečná kurátorka. Českou republiku v porotě reprezentuje v Německu působící Ivan Reimann. Se svojí architektonickou kanceláří úspěšně účastní řady architektonických soutěží a rovněž působí v akademické sféře. Německo zastupuje také architekt Roger Riewe, jehož uznávaná architektonická kancelář má pobočku kromě rodné země také v Rakousku a Polsku. Kromě navrhování staveb se věnuje také územnímu plánování a rozvoji vzdělávání a výzkumu
a je významným akademikem.

Akademie České ceny za architekturu

Jako velmi významný institut se v realizovaných ročnících ceny ukázala být Akademie České ceny za architekturu. Ta zahrnuje více než 300 českých architektů, teoretiků či publicistů včetně finalistů předchozích ročníků České ceny za architekturu. Úloha Akademie spočívá v tom, že kromě děl, jež přihlásí autoři sami, aktivně vyhledává díla dosud nepřihlášená a vyhlašovatele na ně upozorní. Tímto krokem je pokryta maximální šíře domácí architektonické produkce za dané období.

V gesci Akademie jsou rovněž nominace na výjimečný počin v oblasti architektury.

Kdo se může do České ceny za architekturu přihlásit?

Do soutěžní přehlídky mohou v roce 2018 autoři přihlásit svá díla realizovaná na území České republiky za posledních pět let. Jedná se tedy o stavby postavené od ledna 2013 až do prosince 2017. Z přihlášení do soutěže jsou přitom vyloučena ta díla, která se v loňském i předloňském ročníku dostala do užšího okruhu nominací. Česká komora architektů i nadále pokračuje
v bezplatné registraci do soutěže. ČKA si od tohoto kroku slibuje zejména přístup mladých architektů a začínajících ateliérů, pro něž by registrační poplatek mohl představovat nemalou překážku při prezentaci jejich děl, a v neposlední řadě také objevení nových a kreativních tvůrců. Architekti mohou své realizace vložit do jednoduchého on-line formuláře. Elektronickou evidencí staveb rovněž zanikají další případné náklady soutěžících architektů na tisk panelů apod. Na rok 2018 Česká komora současně chystá stejně jako v předchozím ročníku regionální akce spojené jak s prezentací finalistů ročníku 2017, tak s budoucími nominovanými díly pro rok 2018.

Zdroj: TZ 2media.cz, 19.1.2018

Posted in