Architekt Jan Kaplický a jeho stavby

Nadační fond KAPLICKY CENTRE zve na debatu o architektuře Jana Kaplického a o tom, jak jeho dílo oživit i dnes.

 V rámci diskuze bude představen model Kaplicky Centre spolu s digitální projekci.
Diskuze se zúčastní:

Irena Murray Žantovská, ředitelka nadačního fondu KAPLICKY CENTRE, historička architektury, kurátorka sbírek

Jakub Cígler, architekt
Pavel Mlčoch, ředitel společnosti Musoft
Eliška Kaplicky, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy
Martin Kocanda, ředitel Národní knihovny
Petr Dolínek, náměstek primátorky Prahy
Kdy: 18. dubna od 17:00
Kde: Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 51, Praha 2
Zdroj: TZ 16. 4. 2018