Albert Wimmer studio architektury / Video

Albert Wimmer studio architektury bylo založeno v roce 1977. Realizace rozsáhlých projektů, jako je elektrárna Freudenau ve Vídni, reorganizace a revitalizace centra města Leuven v Belgii, bydlení a obytné oblasti Perfektastraße ve Vídni, stejně jako čtvrť Helgoland, vypracování manuálu corporate identity pro rakouské dráhy a výstavba sportovního a zábavního parku Tivoli-New v Innsbrucku, stadion v obci Wals-Siezenheim v Salcbursku, stadion pro Euro 2008 v Klagenfurtu a stadion pro Euro 2012 ve Lvově (Ukrajina), byla umožněna díky velkým úspěchům v soutěžích.

Úspěchy v architektonických soutěžích v současné době formují škálu činností: územní plán pro okresy na jihu a centrální nádraží ve Vídni, nové konferenční centrum v sídle Organizace spojených národů ve Vídni, hlavní plán vídeňských městských částí Eurogate a Monte Laa či nová Severní nemocnice ve Vídni.
Studio Alberta Wimmera má mnohaleté zkušenost s mezioborovou spoluprací a vždy splnilo všechny velké úkoly k plné spokojenosti klientů.

Mezinárodní tým tvoří 40 velmi schopných, vysoce kvalifikovaných pracovníků, jejichž stabilním jádrem je již patnáct let patnáct osob a v tomto složení zaručuje vysokou úroveň odborných znalostí. Spolupracuje s kolegy a dalšími odborníky na národní a mezinárodní úrovni.

Ateliér Albert Wimmer ZT GmbH má také bohaté zkušenosti s realizací rozsáhlých projektů územního plánování a urbanismu.

Severní nemocnice Vídeň – moderní technologie s lidským dotekem

Brünner Straße 68, 21. okrsek, Vídeň, Rakousko

Porota vedená švýcarskou specialistkou na nemocnice Silvií Gmürovou dospěla 18. prosince 2008 k rozhodnutí. Health Team Alberta Wimmera uspěl mezi 37 dalšími projekty ze Švýcarska, Německa a Rakouska ve dvoukolové otevřené celoevropské soutěži.

Vítězný projekt byl vybrán pro svou atmosféru tvořenou značným podílem otevřeného prostoru i pro optimální řešení pracovních podmínek a organizačních procesů. Citlivost návrhu a koncept zaměřený na využití přirozeného světla umožňují, aby se atmosféra pohody stala převládajícím faktorem. Návrh kombinuje výhody nemocnice pavilonového typu a centrální nemocnice. Modulární princip zajistí na mnoho let nejmodernější stav. Přívětivě tvarovaná vstupní hala s otevřeným prostranstvím spojuje nemocnici s městským prostorem a současně poskytuje optimální ochranu proti hluku. Návštěvníci přicházející z Brünner Straße nejprve narazí na náměstí, které je vyzývá k tomu, aby chvíli posečkali. Dvě budovy, Mars a Venuše, i severní obslužné křídlo toto náměstí vymezují. Má podobné rozměry jako vídeňské Radniční náměstí, pokrývá plochu 40 x 130 metrů a stane se novým veřejným prostranstvím na Brünner Straße. Nemocnice je horizontálně i vertikálně členěná do tří částí.

Od severu k jihu je horizontální uspořádání následující: servisní křídlo, jádro nemocnice, park s terapeutickými zahradami. Vertikálně jsou křídla pro hospitalizované pacienty uspořádaná nad prostorným patrem s promenádou, které je situované v jádru nemocnice. Pokoje jsou navržené výhradně jako jedno– a dvojlůžkové, což svědčí o vysokém standardu lůžkového oddělení. Atria zaplavená světlem, střešní zahrady a rozsáhlé zelené plochy dělají z nemocnice oázu pohody pro pacienty i pro zaměstnance. Krajinářské úpravy podtrhují atmosféru pohody, uzdravování, růstu a zotavení v jednotném holistickém konceptu.
Architektura má poskytovat optimální podmínky pro proces uzdravování. Jasné cíle projektu, specifikace nákladů od klienta i nepřetržité komplexní zapojení uživatelů, to vše umožňovalo návrh nemocnice 21. století zaměřené na pacienty. Celkový koncept přináší srozumitelnost, optimální funkční procesy, jasnou organizaci, krátké vzdálenosti, které dělí sestry od pacientů, a komplexní řešení infrastruktury. Nemocnice s osmi sty lůžky v sobě spojí nejmodernější standardy zdravotní péče s nejvyšším možným komfortem.

Projektová specifikace Severní nemocníce Vídeň

Celková plocha: 113 000 m2
Zastavěná plocha: 42 000 m2
Celková podlahová plocha: 170 000 m2
Počet zaměstnanců: cca 2 000
Lůžková kapacita: cca 800
Počet hospitalizovaných pacientů za rok: 46 000
Počet ambulantně ošetřených pacientů za rok: 250 000
Rozpočet (celkové náklady): 825 milionů eur
Dokončení: 2016

Klíčové údaje

Velikost pozemku: 111 579 m2
Stavební plocha: 51 452 m2
Celková podlahová plocha: 214 910 m2
Zdravotní zahrada (park): 46 709 m2
Výška budovy/horní okraj křídla pro sestry: 38,10 m
Kapacita lůžek: cca 800
Objem stavebního výkopu: cca 150 000 m2
Hloubkové sesedání (zlepšení podkladové půdy) pomocí vibrační flotační denzifikace a vibračního výtlaku: cca 54 000 m
Objem betonu: cca 165 000 m2
Železobeton: cca 22 000 t
Střešní krytinová plocha
(živičná a hliníkový krytina): cca 70 000 m2
Štěrkový povrch: cca 17 000 m2
Rozsah výsadby: cca 22 000 m2
Další povrchy na plochých střechách (betonové desky, mastixový asfalt atd.): cca 3 500 m2
Další informace naleznete na: www.wienkav.at/kav/khn-pm

 

Zdroj: redakce AW, Organic city 2016

 


www.awimmer.at