Plánujeme výstavu 100 let pražské architektury

Společnost Czech Architecture Week, pořádá ve dnech 11. 12. 2017 – 15. 1. 2018 v Národní technické knihovně, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 – Dejvice výstavu 100 let pražské architektury.

Pražská architektura se dá číst jako napínavá kniha, která ukazuje, jak se proměňovala společnost, čemu kdy dávala přednost, co ji nejvíce zajímalo, v jaké byla ekonomické, ale stejně tak kulturní situaci. Je vidět, že Praha byla a je městem v srdci Evropy a i v časech nepřejících si dokázala udržet kontakt s evropským děním. I v dobách, kdy nemohla a nesměla stavět, udržovala si hloubavé přemýšlení o architektuře. Dokázala reagovat na rodivší se nové směry – od funkcionalismu až k postmodernismu, stejně jako dokázala reagovat na nové konstrukce, nové materiály od betonu a oceli až k lehkým materiálům.

Staveb za uplynulé století vzniklo v Praze velké množství. Rozmanité kvality a různě rozložených v čase. V rámci projektu bylo vybráno sto z nich tak, aby byl vytvořen dynamický obraz města v prostoru a čase. Nešlo tedy jen o stavby samotné, ale často také o jejich „životní“ příběh – mnohé z nich dodnes slouží, odehrávají se v nich například významné kulturní akce apod. Nejenom z tohoto důvodu jsou do výběru zahrnuty i velké práce rekonstrukční, resp. takové, které by ukázaly pozapomenutou tvář města a zároveň takovou, kterou do staveb, jejichž funkce prakticky vymizela, vnesly novou náplň a nový život. Charakteristickým rysem této výstavy je také fakt, že  se nesnažíme o selektivní výběr, o zamlčování určitých etap, kterými se tak úplně nepyšníme – v Praze byly, Prahu poznamenali, ale Praha s nimi žije.

Projekt 100 let pražské architektury vznikl jako předvoj (a zároveň součást) výročí sto let vzniku samostatného Československa. Projekt se tak stává nedílnou součástí oslav stého výročí a zároveň první akcí tohoto druhu u nás vůbec.

 

Zdroj: redakce AW 7. 12. 2017