Výstava Velká Praha 1922-2022

V pořadí již 17. ročník Mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week připravil ve spolupráci s Magistrátem Hlavního města Prahy, jednotlivými Městskými částmi a řadou dalších prestižních a povolaných institucí, odborníků a zástupců umělecké sféry, unikátní výstavu.

Kurátoři výstavy nachystali ve výstavních prostorách pražské galerie Mánes jedinečný přehled vývoje našeho hlavního města od roku 1922 až do současnosti. Návštěvník získá možnost vidět na jednom místě Prahu historickou a Prahu současnou. Dva světy, které spolu reálně souvisí, prolínají se a umožňují tak nahlédnout do širšího rámce ovlivňujícího vývoj, vzhled a podobu naší metropole. Dávají tak pod pláštíkem historické synergie tušit i možné trendy budoucího vývoje.

Připomeňme, že slova, byť i sebevzletněji napsaná, nejsou ničím, pokud nejsou naplněna skutky a v oblasti tak ambiciózního záměru jakým je výstava Velká Praha 1922-2022, Zrození velkoměsta to platí dvojnásobně. Proto se kurátoři a organizátoři výstavy snažili ukázat vývoj naší metropole v maximálních souvislostech a ze všech stran odrazem v dobovém koloritu, barvách a obrazech, hudebních dílech, písních, módních trendech, sportovních událostech, archivních dokumentárních snímcích i filmových dílech, zcela unikátních a pro tuto příležitost speciálně shromážděných historických mapách, živých rozhovorech, vzpomínkách a barvitých vyprávěních při setkáních s pamětníky. Cílem organizátorů je nejenom nabídnout výjimečně připravenou výstavu plnou zajímavých i jedinečných dokumentů a artefaktů, ale celou atmosférou umožnit návštěvníkům reálně pocítit jak „šla doba s časem.“

Návštěvu vřele doporučujeme a domníváme se, že může nabídnout zajímavý zážitek pro všechny věkové kategorie návštěvníků. Vstup je volný.

 

Organizátoři: Architecture Week Praha, Hlavní město Praha

Hlavní partneři festivalu: Crestyl Real Estate, KKCG Real Estate Group, Penta Real Estate, Skanska Reality a Audi

Odborná spolupráce: Archiv hl. m. Prahy, Muzeum hl. m. Prahy, IPR Praha, Národní technické muzeum, Archiv Dopravního podniku

Hlavní kurátoři: Ondřej Šefců, Václav Ledvinka

Kurátorský tým: Ondřej Boháč, Jiřina Fidlerová, Petr Ivanov, Jana Konvičná, Martina Koukalová, Jakub Kunert, Lucie Michelová, Jiří Skalický, Pavla Státníková, Simona Nesázalová Vladíková

Záštita: Ministerstvo kultury České republiky

Záštity a spolupráce: Městské části Praha 1, Praha 2, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 13, Praha 14, Praha 15

Spolupráce: Pražské vodovody a kanalizace, Pražské služby, Technologie hl. m. Prahy, Pražská energetika a Operátor ICT

Zvláštní poděkování:

Institucionální spolupráce: Archiv hl. m. Prahy, Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslové muzeum, Národní památkový ústav, Muzeum hl. m. Prahy, IPR, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Muzeum Dopravního podniku Praha, Česká mincovna, Česká národní banka, Správa Pražského hradu, Magistrát hl. m. Prahy a Prague Boats

Produkce a realizace: Architecture Week Praha

Architekt výstavy: Daniel Perogordo Madrid, Architecture Week Praha

Grafický design výstavy: Titty

Krátký film: Jaroslav Čížek a Ondřej Šefců

Jazyková korektura: Lenka Hansen a Pavlína Špačková

Výstavní tým: Daniel Ivanov, Alexandra Hrabincová, Martin Frouze, Architecture Week Praha, Alexei Honetschläger, Profi Volt, Aleš Marboe, truhlářství Marek Aubrecht, AV Rent a AFBKK

Poděkování: Jana Abazidová, Bohdan Baron, Pavel Fojtík, Radim Hubička, Magdalena Kloudová, Karel Kučera, Robert Mara, Eva Novotná, Jan Prager, Martin Šámal

Daniel Ivanov

 

foto: Iveta Kopicová