Velká Bystřice

Revitalizace centra obce 

Sborwitz architekti 

2008–2010 (P) 2009–2010 (R) 

Výjimečná městotvorná revitalizace veřejného prostranství, parku a přilehlých budov dodala centru obce pevný řád, zároveň však i poetickou atmosféru. Doplněním několika málo novotvarů (amfiteátr, pobytové schody), provedených z tradičních materiálů a v jednoduchých formách, vzniklo příjemné prostředí pro setkávání, kulturní vyžití i odpočinek. 

rekonstrukce náměstí v Velké Bystřici, Michal Sborwitz, Marie Sborwitzová, Karel Prášil, Pavel Klásek
rekonstrukce náměstí v Velké Bystřici, Michal Sborwitz, Marie Sborwitzová, Karel Prášil, Pavel Klásek
rekonstrukce náměstí v Velké Bystřici, Michal Sborwitz, Marie Sborwitzová, Karel Prášil, Pavel Klásek
rekonstrukce náměstí v Velké Bystřici, Michal Sborwitz, Marie Sborwitzová, Karel Prášil, Pavel Klásek