TaK Architects na výstavě Prague: Next

Architektonická a inženýrská kancelář TaK byla založena v roce 2002 skupinou architektů a stavebních inženýrů, která společně pracovala již od 90. let minulého století.

Chceme nabídnout nejen kreativní řešení, ale i zodpovědnou týmovou práci, odbornou pomoc při projektování i výstavbě. Projekt nás zajímá od prvotní myšlenky až k uvedení stavby do života. Architektonická vize musí být doprovázena technicky i ekonomicky vyváženým řešením a realizační skupina musí být vždy složena z profesí vzájemně spolupracujících v zájmu stanoveného cíle.

Soustředíme se zejména na individuální přístup k zájmům investora, na komplexní vnímání a pochopení projektu, vhodného zasazení do dané lokality a kultury. Naší hlavní prioritou je nejen kvalita architektonického a projektového řešení, ale také oboustranné uspokojení ze spolupráce.

 

Krátká charakteristika: Projekt společnosti ATRIO Rezidence na křižovatce ulic Hostivařská Švehlova je zástavbou území, které bylo dlouhou dobu opuštěné a zanedbané. Při hledání tváře nového projektu bylo zadavatelem a architektem stanoveno, že území je třeba vnímat nejen jako pozemek k zástavbě, ale především jako plochu, která má význam z hlediska vazeb na stávající pěší trasy a může být využito i k rozšíření veřejného prostoru v lokalitě. Výsledkem tohoto hledání byl návrh zástavby, která na východní straně pozemku navazuje na blok v ulici Hostivařská, na západní straně je tvořena volně umístěným objektem v zeleni. Mezi oběma domy pak vzniká výrazná cezura, nebo chceme-li malé nádvoří, plocha s městským mobiliářem od ulice Švehlova oddělená pásem zeleně. Tato část projektu zůstává veřejně přístupná, je doplněna parterem s plochami obchodu a služeb a umožňuje bezbariérový průchod pěších v trasách dnes i dříve užívaných.

Video z výstavy naleznete zde: https://bit.ly/2pufP94

Na výstavě Prague: Next prezentovala společnost TaK Architects svůj projekt Polyfunkční soubor A-Trio Hostivař.

Markéta Jiroušková, redaktorka AW