Starokatolický kostel povýšení sv. Kříže

Jablonec nad Nisou, Husova 

Josef Zasche 1900–01 

Starokatolický kostel lze označit za slohově nejčistší secesní sakrální stavbu ve střední Evropě.  Zajímavé je užití zavěšené skořepinové klenby a železobetonové konstrukce, pronikající do sakrální architektury ze soudobých industriálních objektů. Význam stavby podtrhuje i navazující skupina tzv. Scheiblerových domů s farou (1903–04), urbanisticky dotvářejících okolí kostela.  

 

1.1. Historický snímek kostela krátce po dokončení s navazující skupinou tzv. Scheiblerových domů od architekta Roberta Hemmricha. SOkA Jablonec nad Nisou. 

1.2 Celkový pohled na kostel z Podhorské ulice.  

1.3. Průčelí starokatolického kostela.  

1.4. Pohled do lodi po náročné obnově interiérů.  

1.5. Detail zrestaurovaného secesního svítidla v lodi. 

1.6. Pohled do kněžiště s obnovenou výmalbou a hlavním oltářem.