Juraj Jančina

Akým spôsobom vnímate historickú architektúru, z akých prvkov vo svojej práci vychádzate?

„ARCHITECTURE IS LIFE“… (časť citátu od pána Franka LLoyda Wrighta) je výrok, s ktorým plne súhlasím.

Človek k svojmu správnemu prežitiu potrebuje okrem prírody aj umelé životné prostredie (a to je architektúra), ktoré mu okrem toho formuje jeho život, či si to uvedomuje alebo nie.
Každý umelý zásah do prírody je súčasťou architektúry, a je ZODPOVEDNOSŤOU architektov ju tvoriť tak, aby trvalo vytvárala optimálne prostredie pre život, aj preto je to živý a trvalý proces. Hodnotné a v čase funkčné prostredie môže pretrvať stáročia, tak vzniká historická architektúra .

Mojím cieľom je tvoriť architektúru, ktorá má parametre „živého prostredia pre ľudí“, a to nielen v čase vzniku, ale pre viaceré generácie.
Vstupovaním do existujúceho prostredia alebo existujúcej historickej architektúry je POTREBNÉ si uvedomiť tri rôzne spôsoby tvorivého prístupu.
Poviem to zrozumiteľnejšie na konkrétnych príkladoch:

Prístup č. 1: „Návrat v čase“ – do DETAILU prevzaté KONKRÉTNE historické obdobie, ktoré bolo pre samotnú historickú architektúru historicky najhodnotnejšie a najcharakteristickejšie a maximálne možné funkčné prispôsobenie súčasným potrebám – – rekonštrukcia objektov na Michalskej ulici (viď obrázok).

Prístup č. 2: „Tvarovo prispôsobená súčasnosť“– proporcionálne prispôsobenie existujúcemu prostrediu a architektúre avšak moderným členením, tvarom a materiálmi – – rekonštrukcia, nadstavba a dostavba – hotel Mercure Bratislava (viď obrázok).

Prístup č. 3: „Kontrast“ – do existujúceho historického prostredia moderná architektúra v citlivom kontraste – Malý trh (viď obrázok).

Každý projekt si vyžaduje podrobné preštudovanie prostredia a historickej architektúry a na základe konkrétnych údajov
tvorivý a odvážny prístup – šablóna alebo prístup „radšej to nechajme tak ako to je“ nie je ten správny!

Ako vnímate modernú architektúru v kontexte s historickou (v čom vidíte pozitíva, resp. negatíva)?

Architektúra je živý a nekončiaci proces, v súčasnosti moderná architektúra bude „zajtra“ historickou, dôležité je trvalé vytváranie nádhernej „skladačky“ esteticky hodnotných a funkčných architektonických prvkov-stavieb, ktoré spoločne s prírodou tvoria optimálne životné prostredie pre ľudí.
Preto sme zvolili motto tímu Jančina architekti – – „Tvoríme priestor pre Váš krajší život…“ .
Pretože či je to dom, chodník, cesta, námestie alebo park, to VŠETKO dohromady je architektúra – priestor pre život ľudí, a my architekti sme za jeho estetickú a FUNKČNÚ podobu zodpovední!

A v čom vidím pozitíva a negatíva?
V minulosti bolo umenie v architektúre samozrejmosťou, príroda a jej estetické dotvorenie taktiež, detail a jeho UMELECKÉ a remeselne dokonalé spracovanie povinnosťou…

To je zopár pozitív historickej architektúry, ktoré v súčasnosti vidíme skôr ojedinele.
Pri našich projektoch je presadenie estetického a detailného spracovania našou vnútornou potrebou, trpezlivo komunikovanou s našimi partnermi, objednávateľmi, je to našou ZODPOVEDNOSŤOU, keďže objednávateľ sa v čase tvorby často po niekoľkých rokoch na projekte vymení, ale architektúra tu zostava pre ľudí!

Hotel Mercure, Bratislava
Malý trh, Bratislava