Jorge a Arturo Arditti

Architekt Mauricio Arditti vystudoval Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) a jeho profesní dráha zahrnuje více jak 50 let zkušeností. Uprostřed své kariéry přivedl na svět druhou generaci architektů, dva syny Artura (1984) a Jorgeho (1990), kteří oba vystudovali na univerzitě Anahuac v Mexico City. Všichni studovali i v zahraničí, na školách jako je Harvard nebo Massachusetts Institute of Art, a své zkušenosti a znalosti zhmotnili ve více než 100 realizovaných projektech zahrnujících všechny typy staveb, ať už jde o stavby kancelářské, obytné, nájemní, turistické, náboženské, sportovní, administrativní, komerční, kulturní nebo vládní.
Působili také jako profesoři na Southern California Institute of Architecture v Los Angeles a na univerzitě Anahuac v Mexico City, kde jsou zároveň členy dozorčí rady na fakultě architektury.
Arditti+RDT/architects jsou zváni, aby přednášeli o své práci a principech jak v Mexiku, tak v zahraničí, např. v Mexico City, New Yorku, Buenos Aires, Pueblu, Santiagu de Chile, Monterrey, San Luis Potosi, Waco, Ft. Lauderdale, Haifě, Orlandu, Los Angeles, Miami, Mendoze, Tel Avivu, Tarija, Madridu, Toledu, San Carlos, La Paz, Kolíně a jejich práce byly uveřejněny v mnoha domácích i zahraničních odborných publikacích.
Společnost získala řadu ocenění: • 2011 Stavba roku, Ibero-americký výbor pro interiérový design, Mexico City • 2011 Stavba roku, Mexická asociace interiérových designérů, Mexico City • AMDI Award 2011, Mexická asociace interiérových designérů, Mexico City • 2011 Absolutní vítěz V. mezinárodního interiérového bienále, „dvojitá zlatá medaile“, Guadalajara • 2011 Zlatá medaile v kategorii kultura, Guadalajara • 2011 finalisté WAF Award, Barcelona • 2011 zvláštní uznání, cena čtenářů, WAF, Barcelona • 2011 ocenění WAF ONCE za přístupnost, WAF, Barcelona • 2011 ocenění IMEI 2011, Mexický institut pro inteligentní budovy, Udržitelná architektura roku, Mexico City
• 2011 vítězové CEMEX Award, kategorie Veřejné stavby, Monterrey, Mexico • 2011 finalisté CEMEX Award, kategorie Přístupnost, Monterrey, Mexico Arditti+RDT/architects se specializují na funkční a moderní technologie ve firemních budovách a jejich koncepty jsou obecně uznávané jakožto nositelé mexické modernity, které v sobě zahrnují špičkové technologie a udržitelná řešení. Jejich práce byla prezentována jak v Mexiku, tak v zahraničí, např. v New Yorku, Madridu, Pekingu, Sofii, Kolíně, Buenos Aires, Tel Avivu, Haifě, San Salvadoru, Santiagu de Chile a v Barceloně.
Mezi jejich nejnovější projekty (dokončené, ve výstavbě a na papíře) patří: • Sídlo firmy Coca Cola Femsa, Mexico City • Sídlo firmy Telefónica Movistar, Mexico City • Sídlo firmy Banorte Bank, Mexico City • Firemní budova Danone / Mazda / Huawei, Mexico City • Obytné komplexy Terre, Soleil, Viventi a Punta Poniente, Mexico City • Obytný komplex Playa Marina, Veracruz, Mexiko • Obytný komplex Terzetto, Aguascalientes, Mexiko • Multisport CDI, Mexico City
• Firemní budovy Radiatas 10, Radiatas 22 a Radiatas 32, Mexico City • Rezidence a komplex El Ceibal, Cancún, Mexiko • Vládní město pro stát Zacatecas, Zacatecas, Mexiko • Muzeum paměti a tolerance, Mexico City • Obytný komplex World Trade Center, Mexico City • Firemní budova Skalia, Guadalajara, Mexiko • Obytný komplex Parques Polanco, fáze 3, Mexico City • Firemní mrakodrap Reforma Diana, Mexico City • Firemní mrakodrap Centro Bicentenario Culiacán, Culiacán, Mexico • Firemní budova Monex II, Mexico City V současné době pracuje firma na široké škále projektů včetně firemních sídel, obytných a turistických staveb.

Architektonický prostor pro soužití všech lidí

Dějiny lidstva jsou poskvrněné epizodami, které vedly k činům pro lidskou mysl nepochopitelným… vyhlazování lidí lidmi. Muzeum paměti a tolerance na tyto iracionální události upozorňuje a přináší informace obhajující mírumilovné a tolerantní soužití všech lidí. Proto je velice důležité, že konceptuální design budovy souvisí s jejím kontextem.

O společenském významu…

Muzeum paměti a tolerance spojuje vzpomínku na genocidy podnícené rasovou diskriminací (Paměť) a nemilosrdný odkaz, jejž nám zanechávají a jenž nás musí dovést k úctě k našim bližním a soužití v rozmanitosti (Tolerance). Toto muzeum přináší Mexiku studijní prostor v demokratickém a multikulturním rámci pro rozvoj budoucích generací.

O prostorové koncepci a obsahu…

Muzeum je postavené v kombinaci železobetonu a oceli v sedmipatrové struktuře (tři patra stálé expozice + čtyři doplňková). Stojí na průběžné kolonádě komplexu Plaza Juarez a navrhli ji Legorreta + Legorreta Architects na místě bývalého hotelu Alameda (který spadl při zemětřesení v roce 1985). Arditti + RDT navrhli muzeum s přesvědčením, že jediná naděje pro lidstvo spočívá ve vzdělávání budoucích generací. Proto je hlavním motivem konceptu muzea zachování „proměnlivého“ Dětského památníku. Aby se tento hlavní motiv ukotvil ve vnitřním atriu, hmota obsahující Paměť a Toleranci je ztvárněna jako rozevřené paže objímající Dětský památník. Památník má dva vzájemně související záměry: připomínat přibližně dva miliony dětí, které zemřely během genocid a vychovávat naše děti, aby pomáhaly soužití všech lidí.
Ve vnitřním atriu jsou různé funkce budovy pojaté jako samostatné objemy. Stálé expozice (Paměť a tolerance) se skrývají za odhalenou betonovou hmotou ve tvaru „L“.
Dřevěná krabice ukrývá sál, který přečnívá přes rampu vedoucí směrem k zapuštěné části Dětského vzdělávacího centra. Její strop
současně slouží jako základna výstavního sálu Dočasné expozice, který přitahuje návštěvníky průhlednou zapuštěnou stěnou.
Administrativní prostor se skrývá za prvkem z tmavé žuly a od hlavní výstavní části ho odděluje prosklený otvor zahrnující Vzdělávací centrum spojené průhlednou chodbou s Veřejnou knihovnou s výhledem na Juarez Plaza.
Horizontální komunikace jsou včleněny jako zakryté balkony, které poskytují různé výhledy na otevřený vnitřní prostor.
Cesta Pamětí a Tolerancí začíná v horním patře muzea. Když návštěvník stojí nad visutým Památníkem, vidí realitu volného vnějšího světa (Mexický palác umění, Ministerstvo zahraničí, náměstí Plaza Juarez, Národní notářský archiv atd.) a chystá se z přímého slunce vejít do nejtemnějších kapitol historie lidstva.
Paměť a Tolerance sídlí v horních třech patrech muzea (v 5., 4. a 3.). Bráno shora, zabírá expozice Paměti poslední dvě patra. Zde jsou genocidy a zločiny proti lidskosti týkající se holocaustu, Arménie, bývalé Jugoslávie (Srebrenica), Rwandy, Guatemaly, Kambodže a Dárfúru.
Při přechodu z Paměti do Tolerance se návštěvník na okamžik ocitne venku v atriu, v olivově zbarveném Dětském památníku (vytvořeném ve spolupráci s holandským umělcem Janem Hendrixem) uvnitř přirozeně osvětleného prostoru, kde je vodopád 20 000 „slz“ symbolizující oběti – každá kapka za 100 zmizelých duší.
Po průchodu Památníkem se návštěvník dostane dolů na schodiště nad otevřeným prostorem a do
křišťálové chodby. Nástěnná malba od mexického umělce Gustavo Acevese označuje opětovný vstup do stálé expozice Tolerance ve třetím podlaží. Tato část se skládá z 19 výstavních sálů, které mají didakticky odrážet témata, jako jsou stereotypy, předsudky, diskriminace, nenávist nebo násilí. Prostor je navržen tak, aby vytvářel povědomí o významu dialogu, o důsledcích našeho přístupu, slov a činů; o důležitosti respektovat a přijímat společenské, kulturní a náboženské rozdíly; a o odpovědnosti každého jedince podporovat mír a snažit se zabránit budoucí diskriminaci a intoleranci.
Konečné zamyšlení nabízí izolovaný, tichý prostor vytvořený ve spolupráci se zesnulou mexickou umělkyní Helen Escobedo (držitelkou Národní ceny za umění a vědu 2009). Tento prostor je minimalistická místnost protáhlého tvaru, ve které se zavěšený strop/pódium neustále pohybuje nahoru a dolů, vytvářejíc střídavě pocit stísněnosti a osvobození.
Jelikož expozice jako celek není vhodná pro děti mladší 12 let, vznikl speciální zapuštěný prostor, kde se děti prostřednictvím dílen, her a příběhů učí o hodnotě tolerance, respektu a rozmanitosti.
V muzeu se dále nachází kavárna a obchod.
Na konci prohlídky je poslední okno rámující výhled ven přes ulici směrem k památníku Benita Juareze, který má připomínat slavného mexického vůdce prosazujícího svobodu. Jeho slavná slova nebudou nikdy zapomenuta: „Jak mezi jednotlivci, tak mezi národy, mír je respekt k právům ostatních.“