Nová Ostrava, Poruba, Havířov a Karviná

Prof. Ing. arch. Dr. h. c. Vladimír Meduna, DrSc. byl profesor urbanismu na VUT v Brně a v letech 1958–1968 a 1970–1976 rektor
univerzity. Jeho nejvýznamnějším dílem je generální projekt měst Poruby, Havířova, Karviné, rajónový a asanační plán Ostravsko–karvinské pánve, který byl zhotoven pod Stavoprokjetem Ostrava v letech 1952 – 1958. Jeho součástí byl také nový obytný prstenec kolem Ostravy, který byl vystavěn ve funkcionalistickém stylu, pouze v části v Porubě byl uplatněn kompletně socialistický realismus.