Multifunkční aula Gong a důl Hlubina, přestavba areálu Dolní oblast Vítkovice

Aula Gong je moderní multifunkční centrum vzniklé vestavbou do původního plynojemu z roku 1924, podle projektu architekta Josefa Pleskota. Pro přeměnu plynojemu v aulu byla potřeba jeho částečná úprava, mnoho prvků však zůstalo zachováno. Vnitřní uspořádání má podobu otevřeného písmene Y se dvěma věžemi komunikačních a provozních prostor. Nachází se zde vstupní hala, víceúčelová galerie, občerstvení a hospodářské zázemí, konferenční místnosti, foyer víceúčelového sálu s přiléhající šatnou. Stupňovitý sál má kapacitu 1 527 sedících diváků.