Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 8a, Ústí nad Labem – centrum 

Jan Gabriel, Jiří Fojt, Míťa Hejduk 

(1956) 1961 – 1962 

 Projekt této dobově velmi zajímavé architektury byl vytvořen už v roce 1956. Je zřejmé, že už tehdy představoval velmi progresivní tvarosloví, uvážíme – li, že v té době probíhala u nás naplno vlna tzv. Sorely. Vlastní výstavba proběhla na začátku 60. let. Výsledkem je nadčasová architektura tvz. Bruselského stylu s výrazným a monumentálním průčelím s motivem střech ve tvaru křídel, které ji dávají dynamičtější výraz. Půdorys má klasický tvar střední hmoty s dvěma výraznými křídly, z nichž jedno je protaženo ještě na druhou stranu, takže budova má půdorys zvláštního písmene T. Na průčelí byla osazena v první polovině 60. let plastika ze svařovaného plechu od Evy Kmentové a Olbrama Zoubka.