Keramická škola Karlovy Vary

Nám. 17. listopadu čp. 428 / 12, Karlovy Vary

Hermann Schutt  1923-1924

V Karlových Varech, jakožto centru keramického a porcelánového průmyslu, byla v letech 1923-1924 postavena Státní odborná škola keramická. K realizaci byl vybrán návrh architekta Hermanna Schutta z Teplic. Stavební práce provádělo konsorcium stavebních firem Kubíček & Baier a Sichert z Rybář. Betonové konstrukce realizovala firma N. Rella a Neffe. Architektonický výraz byl pojat v duchu klasicizující moderny se štítovými rizality opatřenými vysokým pilastrovým řádem a výraznou kubizující věžicí na hřebeni stanové střechy. Moderně vybavená budova školy s učebnami, laboratoří, dílnami a ateliéry, a také vlastní pecí na výpal porcelánu, byla propojená s obytnou budovou pro ředitele a pedagogy. Jedinečné je také visuté schodiště v interiéru. Škola neodmyslitelně patří ke Karlovým Varům jako jedno z nejcennějších dědictví.