Henning Larsen Architects: Silné skandinávské kořeny

Mezinárodní architektonická společnost se silnými skandinávskými kořeny. Naším cílem je tvořit živé, udržitelné budovy, které se stanou trvalou hodnotou pro uživatele, společnost a kulturu, pro něž jsou postaveny.

Vzhledem ktomu, že společnost byla založena v roce 1959, získali jsme již komplexní znalosti z mnoha aspektů stavby – od skic přes podrobnější návrh, poradenství vlastníkům i stavební řízení. Naše kompetence jsou neustále průběžně rozvíjeny prostřednictvím naší úzké spolupráce s globálními partnery, odborníky a specialisty.

Vytváříme a měníme fyzické prostředí – od územních plánů, městských prostranství a budov po interiérový design, komponenty a strategické provedení – s objektivním cílem poskytnout uživateli silný, vizionářský a důkladně připravený design přizpůsobený konkrétnímu kontextu.

Henning Larsen Architects přikládá velký význam tvorbě šetrné k životnímu prostředí a integrovanému, energeticky úspornému řešení. Naše projekty se vyznačují vysokou mírou společenské odpovědnosti – a to nejen ve vztahu k materiálu a výrobě, ale také pokud jde o dobré, sociální a komunitní vytváření prostorů.

www.henninglarsen.com

Muzeum Moesgaar

Aarhus, Dánsko

Klient: Muzeum Moesgaard

Celková plocha: 16.000 m2

Období výstavby: 2010–2013

Typ zadání: První cena ve vyhlášené soutěži

Krajinářští architekti: Kristine Jensens Tegnestue

Inženýři: Cowi

Poradce klienta: D-K2

Dodavatelé: MT Højgaard og Lindpro

Muzeum Moesgaar Kulturní

Architektura, příroda, kultura a historie se v muzeu Moesgaard slévají do jednoho pocitu. Svou zelenou střechou, rozzářenými zahradami na nádvořích a podzemními terasami muzeum přímo vybízí ke konání různých nových a alternativních typů výstav.

Nové muzeum o rozloze 16.000 m2 má jedinečnou polohu v kopcovité krajině Skåde jižně od Aarhusu. Díky svým šikmým střechám porostlým trávou, mechem a květinami v jasných barvách je budova výraznou vizuální dominantou viditelnou i od moře. Střešní plocha obdélníkového tvaru jakoby vyrůstala z krajiny a v létě bude vytvářet místo pro pikniky, grilování, přednášky a tradiční svatojánské ohně.

Srdcem budovy je foyer, kde se nachází prodejna vstupenek, muzejní obchod a kavárna pro veřejnost. Odtud lze přes velké prosklené stěny pozorovat impozantní výhled na Aarhuský záliv. Kromě toho je z foyer přístup na velkou střešní terasu svenkovní obsluhou.

Interiér budovy je navržen jako pestrá terasovitá plocha inspirovaná archeologickými vykopávkami postupně odkrývajícími vrstvy historie a odhalujícími ztracená města. Návštěvník může procházet různorodým sledem expozicí a vědeckých experimentů – jako cestovatel v čase a prostoru.

Muzeum Moesgaar, výstavy

Ve stálé expozici jsou návštěvníci zváni na putování do Aarhusu plné zajímavých událostí v éře Vikingů a do světa několika nejvýznamnějších osobností ztéto oblasti a z té doby.

Všechno na výstavě je nové. Mohyly a městské čtvrtě, tváře a lidé, to všechno bylo zrekonstruováno a vytvořeno pro nové muzeum. Tato výstava je největší v muzeu a díky výšce 12 metrů od podlahy ke stropu je možné vzájemné propojení působivé expozice muzea Moesgard na několika úrovních. Výstava tak připomíná archeologické vykopávky, které postupně odkrývají vrstvy historie.

Tato speciální výstava je zde umístěna vpřímém spojení svybavením nádvoří, které musí být pod dohledem 24 hodin denně, jakmile je výstava otevřena. Vysoká úroveň logistiky, bezpečnosti a kontroly vzduchu v budově jsou alfou a omegou pro to, aby muzeum mohlo přilákat velké mezinárodní výstavy, jako je například „První císař – čínská terakotová armáda“, která bude vmuzeu Moesgaard k vidění příští léto. Nové muzeum bude prvním svého druhu vDánsku, ve kterém mohou být instalovány výstavy tohoto formátu.

Výstavní síň může být dále využita k mnoha jiným účelům, jako jsou konference, veletrhy a módní přehlídky.

Muzeum Moesgaar, udržitelnost

Celková strategie udržitelnosti byla integrována již do architektonického návrhu. Za účelem maximalizace využití každého metru čtverečního byly brány vúvahu takové rozhodující aspekty, jako je geometrie a orientace budovy. Vypočteným principem energetické úspornosti budovy, které byl přiřazen status energetické třídy 1, je orientace plochy střechy (střešní fasády) směrem na jih.

Zelená střecha muzea přispívá ke snížení spotřeby energie budovy. Střecha snižuje celkovou potřebu chlazení v důsledku snížené absorpce tepla. Kromě toho je sníženo celkové množství splaškové vody odtékající ztohoto místa.

Střecha svažující se směrem dolů na jih chrání objekty vystavené přímému slunečnímu záření. Prosklené plochy, které jsou součástí každé výstavní místnosti, fungují jako odpočívárny – umožňují návštěvníkům do nich vstoupit, ale brání tomu, aby slunce přímo zářilo na vystavené exponáty. V těchto prosvětlených prostorech si mohou oči návštěvníků oddechnout od tmavého prostředí výstavních prostorů a přeorientovat se na přírodu a sluneční světlo.

Optimální využití denního světla ve zbývající části muzea snížilo potřebu umělého osvětlení, čím se snížila celková spotřeba energie. Kolem administrativních a edukačních prostor, které jsou umístěny ve vyvyšující se části budovy, byla umístěna malá nádvoří začleněná do hmoty budovy, umožňující dennímu světlu proniknout skrze střechu.

Materiály budovy harmonizuje s celkovým výrazem budovy a zároveň zohledňuje akustiku, hospodárnost, technická nastavení, údržbu, trvanlivost, barevnost a udržitelnost.

 

Zdroj: redakce AW, Organic City 2016