Dům Zemědělské osvěty

Publikováno

Dům Zemědělské osvěty 1924-26, Josef Gočár Slezská, Blanická, Římská, čp. 100/XII Dům s cihlovou fasádou, stojící na půdorysu rozevírajícího se písmene „U“, odkazuje k holandské…

Pokračovat ve čtení

Laichterův dům

Publikováno

Laichterův dům 1908-09, Jan Kotěra Chopinova čp. 1543/XII Dům navrhl pro nakladatele Jana Laichtera slavný architekt Jan Kotěra. Z fasády, kombinující strukturovanou omítku a…

Pokračovat ve čtení

Fantova budova Hlavního nádraží

Publikováno

Fantova budova Hlavního nádraží 1901-09, Josef Fanta Wilsonova čp. 300/XII Současná secesní budova nahradila předchozí novorenesanční stavbu. Nádraží, původně nazvané Františka Josefa, sestává…

Pokračovat ve čtení

Dům Drn

Publikováno

Dům Drn 2012-17, Stanislav Fiala Národní, Mikulandská čp. 135/II Jedna z nejnovějších staveb v historickém prostředí se vyznačuje prosklenými fasádami, doplněnými dřevěnými ochozy osázenými zelení….

Pokračovat ve čtení

Spolkový dům Mánes

Publikováno

Spolkový dům Mánes 1927-30, Otakar Novotný Masarykovo nábřeží čp. 250/II Budovu na místě původních Šítkovských mlýnů si vybudoval stejnojmenný spolek výtvarných umělců. Funkcionalistický…

Pokračovat ve čtení

Lindtův dům

Publikováno

Lindtův dům 1925-27, Ludvík Kysela Václavské náměstí čp. 773/II Tento palác představuje další raně funkcionalistickou stavbu v Praze, postavenou z železobetonu. Fasádu tvoří velké okenní…

Pokračovat ve čtení

Palác Olympic

Publikováno

Palác Olympic 1923-26, Jaromír Krejcar Spálená čp. 75/II Raně funkcionalistický palác navrhl avantgardní architekt a člen Devětsilu Jaromír Krejcar, který vypracoval několik verzí…

Pokračovat ve čtení

Štencův dům

Publikováno

Štencův dům 1909-10, Otakar Novotný Salvátorská čp. 931, 1092/I Jedna z prvních staveb rané moderny v české metropoli, kterou navrhl Kotěrův žák Otakar Novotný. Fasádu…

Pokračovat ve čtení

Peterkův dům

Publikováno

Peterkův dům 1899-1900, Jan Kotěra Václavské náměstí čp. 777/II Tato stavba představuje jednu z nejranějších secesních realizací v Praze. Na fasádě doplňuje hladké plochy štuková…

Pokračovat ve čtení