Luc Schuiten – Živý dům

Maketa zpodobňuje bruselský dům z 19. století, jehož rekonstrukce se o 200 let později uskutečnila s použitím materiálů z živé přírody. Vedle tvarů vytvořených rostlinnými konstrukcemi, nově přiroubovanými na stávající stavbu, se architektura rodinného domu zachovala.

Město se regeneruje procesem sociální a zároveň přírodní ekologie, což s sebou přináší složité systémy roubování, hřížení, řízkování, používané staviteli-zahradníky. Z tohoto pohledu architekt nepřichází s destrukcí stávající památky, ale naopak s integrací nových myšlenek do historie města. Na pouličních fasádách vznikají verandy, pergoly a lodžie zvoucích k trávení volného času a pěstování rostlin. Vnější pláště a naroubované rostlinné konstrukce na stávajících budovách jsou zdůrazněním idey nutnosti změny ve fungování bydlení a ve spotřebitelských návycích.

Luc Schuiten

 

Základem úvahy Luca Schuitena je vědomí hrozby, jež doprovází náš současný způsob života a ovlivňuje všechny živé bytosti. Zhoršující se životní prostředí, klimatické změny a závažné ohrožení biodiverzity vedou k nárůstu negativních a obavy vyvolávajících vizí lidskou agresí ohrožené planety, jež nenabízejí jiný společenský projekt než strach z apokalyptické budoucnosti. Utopické vize Luca Schuitena nás naopak vyzývají, abychom se sdružovali, společně vyvíjeli pozitivní kreativitu, vytvářeli žádoucí budoucnost, představovali si města, ve kterých člověk nebude mít strach zhluboka dýchat, kde bude místo pro vůni květin, zpěv ptáků, zelinářské zahrádky a meandry řek. Navrhuje nám, abychom vytvořili prostor, jenž bude ztělesněním jednoho ze základních principů živé přírody, a to že život vytváří všechny podmínky příznivé pro život. Tyto kreativní vize nemají být chápány jako jakési tvrzení, ale daleko spíše jako otázky, s nimiž se obrací k veřejnosti; je toto ona budoucnost, kterou si přejeme, nebo toužíme po něčem jiném? Ve srovnání s racionalistickým přístupem k městu, který se zakládá na zdůraznění funkcí a kvantifikace technických potřeb a vše organizuje do půdorysu tak, aby teprve posléze získal prostor pro lidi, může holistický přístup Luca Schuitena překvapit. Je projevem zcela jiného procesu invence: projektuje se do konečného výsledku, nejdříve si představí svět žádoucí pro všechny živočišné druhy a chránící vše živé, poté přistoupí k obrazu okolní krajiny, aby ho přetvořil a vytvořil z něj soudržný celek. Toto originální ztvárnění udržitelné budoucnosti umělec rozvíjí v úzké spolupráci s biology z asociace Biomimicry Europa.

 

Lu Schuiten
ATELIER D’ARCHITECTURE SCHUITEN

Avenue Huart Hamoir 83a

1030 Bruxelles, Belgique
+32 02 242 93 61

luc@schuiten.be

www.citevegetale.net

 

 

 

 

Zdroj: redakce AW, Organic City 2016