Výstava Architektonické dědictví a ikony architektury

Osmý ročník mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014 se bude konat v Jiřském klášteře na Pražském hradě a dalších místech v Praze ve dnech od 15. 9. do 12. 10. 2014. Hlavním tématem osmého ročníku je architektonické dědictví a ikony architektury. Cílem je představit české i zahraniční veřejnosti domácí i světové architektonické dědictví na příkladech významných osobností architektury, které se v průběhu let staly ikonami své doby.

Cílem letošní výstavy Architektonické dědictví a ikony století je představit české i zahraniční veřejnosti chronologicky architektonické slohy a styly od vzniku architektury do současnosti na příkladech slavných osobností architektury, budov a objektů, které se v průběhu let staly architektonickým ikonami své doby a zařadily se k historickému dědictví moderní a současné architektury. V rámci výstavy se představí také

architektonické ikony řady měst z celého světa a architektura osobností světové architektury (výstava bude již tradičně připravována v úzké spolupráci s českými a zahraničními městy, kraji, ministerstvy kultury, velvyslanectvími a kulturními instituty zúčastněných zemí a také ve spolupráci s WHC UNESCO).

Objekty, osobnosti a jednotlivé slohy a styly jsou na výstavě prezentovány formou modelů, informačních panelů, multimediální prezentace a filmů, začleněných do jedné časové osy, aby měli návštěvníci možnost vytvořit si přesný obrázek o posloupnosti a návaznostech, kdy a jak které architektonické slohy a styly vznikaly.

V letošním roce jsou na výstavě prezentovány současné architektonické a urbanistické projekty a novodobá architektura českých a zahraničních měst.

V rámci festivalu probíhají přednášky českých a zahraničních architektů, vernisáže výstav, konference, dny architektury vybraných zemí, procházky za architekturou a další akce, na které jsou již návštěvníci festivalu za osm let jeho existence zvyklí.

Festival je opět přínosem pro studenty architektury, kteří mají na jednom místě příležitost seznámit se s širokým spektrem architektonických slohů a stylů v souvislosti s nejvýznamnějšími osobnostmi architektonické tvorby, sledovat vlivy výrazných osobností na vývoj a směřování architektury a posoudit možné souvislosti.