Koncepce slavnostního večera Náš venkov 1990 – 2020

Vyvrcholením celorepublikového programu Náš venkov 1990 – 2020 bude slavnostní večer, který je koncipovaný jako pocta bohatému kulturnímu dědictví našeho venkova, pocta lidem a organizacím, kteří celoživotně o toto dědictví pečují a jejich vyznamenání Cenou Jože Plečnika. Významnou a podstatnou částí večera bude prezentace příkladných současných investičních a architektonických počinů přispívajících k rozvoji venkova a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků. Jejich tvůrci, investoři a stavebníci převezmou z rukou hejtmanů všech krajů ČR Ceny Patria Nostra a Zvláštní Ceny Patria Nostra z rukou ministrů a představitelů celorepublikových institucí.

Statut Ceny Patria Nostra
Cena Patria Nostra je udělována za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR, realizovaný v letech 1990 – 2020. Hodnoceny budou nově vybudovaná společenská, sociální kulturní a sportovní zařízení, sakrální stavby, stavby občanské vybavenosti, stavby k obnově a ochraně kulturní a přírodní krajiny, životního prostředí našeho současného venkova

Cena Jože Plečnika
Cena Jože Plečnika je udělována za celoživotní péči o kulturní a památkové dědictví na venkově (ve spolupráci s oddělením pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu v každém kraji). Tato ocenění budou předána již třetím rokem. Tato Cena byla poprvé udělena v roce 2018 u příležitosti celostátních oslav stoletého výročí založení Československé republiky. Jejím cílem bylo vyzdvihnout význam československé architektury a stavitelství za posledních 100 let. Cenu Jože Plečnika slavnostně převzalo již 197 vyznamenaných. V roce 2019 byly uděleny tyto Ceny za přínos v oblasti památkové péče a bylo oceněno celkem 16 osob. 

 

Redakce Architecture Week: Klára Gustová