Helmut JAHN

JAHN je velice originální architektonické studio.
Za 30 let zkušeností s „organizační výstavbou“ se firma prosadila díky kombinaci kreativity a korporátní profesionality. To JAHN odlišuje od jiných studií, obvykle označovaných buď jako „designové ateliéry“, nebo „korporátní architekti“.
Pod současným vedením Helmuta Jahna a Francisca Gonzalez–Pulida se firma rozrostla a stabilně se rozvíjí již od svého vzniku, kdy ji před 75 lety založil Charles F. Murphy St. po
svém odchodu z kanceláře Daniela H. Burnhama.
Od roku 1979 se společnost jmenovala Murphy/Jahn, s řadou dalších navazujících firem.
V roce 2009 se prvním partnerem stal Francisco Gonzalez–Pulido a následně v roce 2011 Philip Castillo, pak nastal čas na změnu. Změnil se i obor: architektura dnes vyžaduje širší základ, zahrnující urbanistickou zodpovědnost, provedení, ne jenom styl, stavební syntézu, nové rozumné Technologie a Udržitelný design. Tyto činnosti bude nyní provádět skupina architektů a designérů pod společnou značkou JAHN, ve spolupráci s novátorskými inženýry, zpracovateli a stavebníky, za účelem vytváření autentické a jednotné architektury. Náš tým
čítající 60 lidí zahrnuje talentované architekty, urbanisty, interiérové designéry a další pomocný personál.
Rostoucí domácí i mezinárodní renomé kanceláře JAHN přináší zakázky po celých Spojených státech, v Evropě, v Africe i v Asii. Projekty jsou řízeny z kanceláří v Chicagu, v Berlíně, Dauhá a v Šanghaji. Naše společnost se zavazuje navrhovat vynikající projekty a zlepšovat městské prostředí. Naše projekty jsou mezinárodně uznávané pro svou nápaditost, životaschopnost a celistvost. Naše politika spočívá ve využívání lidí schopných zvládat všechny aspekty architektonických i stavebních projektů a v nasazení jednoho projektového týmu od počátku do konce, namísto najímání různých týmů „odborníků“ v průběhu projektu
od programování přes design, produkci, stavbu a zařizování. Na základě zkušeností z minulosti z mnoha různých projektů různých velikostí se tento systém řízení projektů ukázal být nejlogičtější a přinášející ty nejlepší výsledky.
Kancelář JAHN má za sebou celou řadu realizovaných projektů architektonických dominant, které jsou úspěšně, ne-li působivě, začleněné do rámce programu, rozpočtu a agendy. Schopnost vytvářet významná architektonická vyjádření na konzistentním základě je potvrzována publikacemi v odborném i laickém tisku.
Rozmanitost naší práce – výškové budovy, územní plány letiště, dopravní stavby, urbanistické projekty, komerční projekty – – podporuje vzájemnou výměnu nápadů a přináší intelektuální svěžest vycházející z řešení stále nových architektonických výzev. Pro zajištění úspěchu této naší snahy jsme si určili pravidlo, že každá zakázka má plnou pozornost vedení.

Vedle Helmuta Jahna a Francisca Gonzalez–Pulida si všichni naši klíčoví zaměstnanci uvědomují důležitost těchto problémů z pohledu klienta a stejně tak víme, že budoucí úspěch naší firmy závisí na spokojenosti předchozích klientů.
Pyšníme se slušnou řádkou zaznamenaných výkonů v oblasti architektonických služeb, které jsou v souladu s praktickými požadavky každého klienta týkajícími se dokumentové přehlednosti,
plánování a kontroly nákladů. Existuje několik příkladů naší práce z nedávné doby úspěšně kombinujících klientovu touhu po jednoznačném architektonickém vyjádření s ukázněným přístupem k rozpočtu a k termínům.
JAHN vyvažuje aktivní přístup k designu s disciplinovanou technickou kvalifikací. Každý koncept návrhu projde v počáteční fázi „testem“ konstrukčních, mechanických a technických aspektů. U výškových budov se soustředíme na tři technické faktory v rámci maximalizace účinnosti, minimalizace nákladů a vytvoření kýženého estetického výsledku – konstrukce, stavební jádro a vnější zdi.
Jsme přesvědčení, že ve zvládání těchto faktorů jsme zvláště zběhlí díky velkému množství zkušeností z celé řady projektů. Účinně předvídáme požadavky konstrukčních, mechanických a zdvižových oborů již v počáteční fázi navrhování, abychom zajistili koordinovaný postup v pozdějších stádiích vývoje.
Vývoj návrhu zahrnuje řadu faktorů – náplň, cíle majitele, vlivy místa. Role architekta je převést tyto faktory do srozumitelného, trojrozměrného tvaru. Náš přístup ke konceptuálnímu designu spočívá ve zkoumání celé řady možností v nejranější fázi projektu. Tyto možnosti pak procházíme a posuzujeme spolu s klientem, upravujeme vhodné alternativy, vylepšujeme je a nakonec vybereme jedno definitivní řešení.
Jakmile se ustanoví směr návrhu, posune se projekt na další úroveň – analýzu základních stavebních systémů. V JAHN věříme, že zapojení klienta do rozhodovacího procesu týkajícího se základních stavebních systémů je mimořádně důležité pro úspěšný výsledek – každá tato složka má svůj význam co se týká nájemních parametrů, údržby budovy, provozních nákladů atd. S pomocí předních inženýrů a poradců v oblasti konstrukce, mechaniky, zdviží atd. zajistí informované rozhodování infrastrukturu architektonické formy. Dokumentace a koordinace stavebních systémů a propracování architektonických detailů, další krok v procesu navrhování, jsou logickým pokračováním stejné filozofie, která určuje koncept. Zapojení klíčových členů designového týmu do všech fází navrhování a realizace vede k celistvé a kvalitně provedené architektuře.

Sídlo společnosti Serono, Ženeva, Švýcarsko

 

Post Tower, Bonn