ETAGET Mini-Manhattan ve Stockholmu

Revoluční sociální a ekonomické změny v posledních stoletích konfrontovaly a měnily zavedený koncept města jako jednotného celku. Myšlenka „ekologického města“ tento celek vnímá jako komplexní organismus složený z navzájem závislých čtvrtí jako základních urbanistických celků.

Pochopení dynamiky měst a jejího vlivu na společenský život má zásadní význam pro budoucnost. Lidé se v průběhu historie snažili představit si dokonalou komunitu žijící v dokonalém městě, ale v současnosti se pozornost posunula směrem k rozvoji odolných, udržitelných a obyvatelných měst. To však vyžaduje nová pokroková a udržitelná řešení. Jak může design pomoci potenciálním inovátorům? Každý jednotlivý objekt nebo blok představuje vlastní mikro-kosmos, přičemž hraje důležitou transformační roli pro okolí a ovlivňuje celý složitý systém města.

© 2012 Photographer Anna-Lena Ahlström Stockholm Sweden+46-709-797817

 

Etaget je nová rezidenční zástavba čtvrti Western Kungsholmen v centru Stockholmu, kterou navrhlo studio Kjellander + Sjöberg. Projekt je svou silnou identitou výrazným obohacením stávající městské zástavby. Čtvrť Western Kungsholmen, tvořena kombinací kanceláří a lehkého průmyslu, se v posledních letech proměnila v různorodou městskou část, v níž se vyvíjí doplňková odvětví průmyslu a obchodu, a také nové možnosti bydlení. Etaget si klade za cíl spojit stávající prostředí s budovou, která ještě více zvýrazňuje a rozvíjí strukturu města. Budova je navržena tak, aby zapadla do charakteru čtvrti a zároveň jí poskytla nové kvality.

Tento projekt je flexibilním mini-Manhattanem, který ve svých přízemních podlažích vytváří vibrující uliční prostředí spojením nebytových prostor a příjemných aktivit s výrazným městským charakterem. V budově jsou obsaženy základní hodnoty města – rozmanitost a široká škála funkcí. Kjellander + Sjöberg navrhli zřetelnou siluetu s hloubkovou, materiálovou a strukturální rozmanitostí, kterou lze vnímat jak z dálky, tak i v bezprostředním kontextu. Konfigurace budovy reaguje na různé výšky ulice Nordenflychtsgatan a okolních budov.

Etaget se zaměřuje na zelené plochy a sociálně-ekologickou odolnost. Vzhledem k poloze v zahuštěném centru města se snaží získat každý dostupný prostor, který je pak využit k rekreaci a pozitivnímu prožitku obyvatel. Nádvoří je koncipováno jako příjemná společenská zelená plocha, oáza květin a zeleně s rozmístěnými parkovacími místy pro kola. Zelené střešní terasy jsou novým doplňkem, zahrnujícím jak společné, tak i soukromé prostory pro trávení času venkovními aktivitami, pěstováním zeleně, hrami a socializací.

Architektonický výraz odkazuje na klasickou strukturu, kterou nalezneme v centru Stockholmu – otevřenou základnu s nebytovými prostory, jádro s běžnými byty, a nakonec horní část s odsazenými střešními byty. Výsledek je však tradičnímu pojetí vzdálen a jako celek vytváří inovativní projekt, sestávající z řady na sebe naskládaných a svisle odsunutých kostek; je prospěšným doplňkem města, jeho neodmyslitelné komplexnosti.

Zdroj: redakce AW, Organické město 2016

Stockholm

Repslagargatan 15 A (Sidenväveriet)

SE-118 46 Stockholm

Sweden / Švédsko

+46 8 615 32 80

info@kjellandersjoberg.se

www.kjellandersjoberg.se