Yonca Erkan – rozhovor z konference Praha světová 2017 / Video

„Neustále máme před sebou nové problémy i výzvy, na které je potřeba reagovat“, říká Yonca Erkan, turecká architektka, jež svou přednáškou zmapovala politiku UNESCA za posledních pětadvacet let.“

Ve dnech 6.-7. 12 2017 proběhla v Nové budově Národního muzea v Praze konference Praha světová 2017.  Konference se konala u příležitosti 25. výročí zápisu Historického centra Prahy na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

K účasti na konferenci byli pozváni jak zástupci odborné veřejnosti a státní správy v oblasti památkové péče, tak lidé, kteří se podílejí na chodu a vytváření budoucnosti Prahy a dalších významných historických měst. Téma konference bylo založeno na myšlence, že bez historie není budoucnost a příspěvky vystupujících se soustředily na problematiku dynamiky rozvoje české společnosti a národního hospodářství, která přirozeně vytváří obrovský tlak na změnu struktury měst a mění jejich každodenní život. Odborníci se na konferenci zabývali dramatickými změnami v řízení a plánování měst a složitou situací zejména v turisticky exponovaném historickém jádru Prahy, ale  i v dalších historických městech u nás i v zahraničí.

Součástí konference byl společenský večer, konaný dne 6. 12. 2017 v Obecním domě v Praze. Na této společenské akci jsme využili příležitosti a poprosili o rozhovor účastnici konference, architektku Yoncu Erkan z Turecka.

Video – Yonca Erkan, rozhovor

 

Zdroj: redakce AW