TISKOVÁ ZPRÁVA – CZECH ARCHITECTURE WEEK

                                                                           

                                                                                  Tisková zpráva – květen 2018

                                                                                   CZECH ARCHITECTURE WEEK 

    100 let československé architektury v Mánesu

Ve dnech 15. 9. 2018 až 10. 10. 2018 proběhne v prostorách více než symbolických – v Pražské Galerii Mánes, v rámci oslav stého výročí založení samostatného Československého státu, unikátní výstava 100 let československé a pražské architektury.  

Před sto lety vznikl nový stát. Byla to událost, která podnítila cestu k nové architektuře nezatížené minulostí, reprezentující novou demokratickou společnost. Po prvních letech pokusů o vytvoření národního stylu se architektura v Československu velmi rychle napojila na pokroková evropská hnutí. Záhy se vytvořila centra nového architektonického myšlení – vedle Prahy to bylo například Brno a Pardubice, na Slovensku se jen v krátkém opoždění přidala Bratislava a Košice. 30. léta již znamenala rozkvět pečlivě vypěstovaného vskutku moderního slohu a nová architektura se po zemi rozprostírala téměř pravidelně.

Stoletá cesta československé architektury je vzrušujícím odrazem bohaté historie. Neméně vzrušující je ale i srovnání s unikátními a architektonicky zcela ojedinělými projekty současnosti. Jakousi kvintesencí rozvoje současnosti je i nová Praha, která se nehledě na těžkosti a problémy rozrůstá do všech stran rychleji, než tomu bylo kdykoli před tím.  Ale není to jenom Praha, podobný vývoj probíhá také v řadě našich předních měst a krajů.

Unikátní expozice připomene to nejdůležitější z minulosti, ukáže současnost a napoví mnohé o architektonické budoucnosti našich měst a zemí. Zajímavostí této koncepce, kterou pro letošní festival napsala paní
Radomíra Sedláková je, že vychází z hlavního motivu výstavy, resp. oslav a tím je motiv historie. Vzniká tak jakési „zrcadlení“, kdy vedle makety velikánů československé architektury stojí projekty zcela soudobé a živé, naznačující jaká bude tvář české a slovenské budoucnosti. Svou účast potvrdila již celá řada prestižních společností, nositelů prestižních projektů. Bez nadsázky můžeme říci, že pokud by si chtěl někdo udělat ucelenou představu o budoucí tváři například Prahy, Bratislavy, ale i dalších měst a krajů, měl by s určitostí navštívit tuto unikátní výstavu. Součástí výstavy bude i “zrcadlení mezinárodní”, což v praxi znamená, že se výše uvedených událostí zúčastní zhruba dvacet tuzemských a více než třicítka architektonických ateliérů z celého světa.

Těmto záměrům odpovídá i zcela originální řešení dvoupatrové expozice jako „cesty“, kterou návštěvník projde „příběhem architektury“. Pořadatelé nabídnou vskutku pořádnou porci podívané. Umístění všech expozic navrhl pan architekt Miroslav Řepa do dvou pater – 106 modelů a artefaktů. Návštěvníka uvítá expozice Prahy tvořená historickými exponáty jednotlivých městských částí. K vidění budou i modely takových staveb jakými jsou Legiobanka od arch. J. Gočára, Kostel Nejsvětějšího srdce Páně od Jože Plečnika, hotel Internacionál od Františka Jeřábka a mnoho dalších.

Následuje blok architektury Československé republiky zaměřený především na historický pohled do minulosti, kde to nejzajímavější nabídnou města a kraje, například: pardubické krematorium od Pavla Janáka, vila Tugendhat v Brně od Mies van der Roheho, Loosův apartmán v Plzni, Budova 14/15 ve Zlíně od Jiřího Voženílka, OD Brouk a Babka v Ostarvě od Karla Kotase, vysílač Ještěd od Karla Hubáčka a další. Navazuje „ulička“ pražských a bratislavských pohledů do současnosti a budoucnosti – na ploše 38 tis. m2 se službami nejvyšší kvality se bude rozkládat administrativní komplex Rustonka od J&T Real Estate, zajímavý projekt Obchodního centra Letná v Praze 7 a náročnou revitalizaci Kamenného námestí v Bratislavě nabídne britská Lordship Real Estate, svou neobvyklostí zaujme DRN společnosti Sebre, záběrem nadchne Smíchov City Sekyry Group, barokní palác Savarin v podání CRESTYL Real Estate, diskutovaný, ale výjimečný VN 47 společnosti Flow East, top´ rezidenci – Pomezí a Bořislavka Shopping and office centrum z dílny společnosti KKCG Real Estate či udivující velkorysostí Masaryk Station Investment od Penta Real Estate a mnoho dalších atraktivních projektů.  V přízemí dále nalezneme expozice řady ateliérů reprezentujících současnou Českou a Slovenskou architektonickou scénu, jako například Jančina architekti, Lubomír Závodný, AARH, Jakub Cígler architekt, A1 Respect, CMC architects, Bogle architects a mnoho dalších. Následuje expozice více než 25 zemí reprezentujících architektonické trendy doslova z celého světa. Mezi nimi najdeme ateliéry z tak exotických a vzdálených zemí jakými jsou Peru, Mexiko, Vietnam, Čína, Austrálie, ale i ze silně zastoupených evropských proveniencí, například Francie, Španělska, Švédska, Dánska a dalších.

Součástí oslav bude také samostatná a velmi atraktivní festivalová akce Hravý architekt, již tradičně zaměřená na děti. Letošní téma je 100 let hravé architektury. Svými kresbami se zúčastní děti z pražských městských částí, děti z 25 škol z českých měst a slovenských měst. Hravý architekt je ale již tradičně také velkým mezinárodním projektem a pořadatelům se v letošním ročníku podařilo přenést téma sto let architektury i za hranice České a Slovenské republiky. Doposud se k účasti přihlásila řada škol ze zemí celého světa, jako například New York,
Mexiko city, Rio de Janeiro, Peking, Londýn, Venecia a mnoho dalších. Dohromady bude kreslit více než 1000 dětí.

Vzhledem k jedinečnosti probíhajících oslav stého výročí a unikátnosti expozice, vlastně několika na sebe navazujících, se pořadatelé rozhodli umožnit vstup ZDARMA pro všechny návštěvníky a zájemce.

1.10. 2018 se v prostorách Španělského sálu Pražského hradu uskuteční slavnostní večer věnovaný připomenutí milníků československé architektury posledních 100 let a uctění těch, kteří se o ni zasloužili.

Večer, pořádaný Správou Pražského hradu a společností Czech Architecture Week, bude mít nejenom symbolický rozměr, ale i nepřehlédnutelný společenský význam odkazující k celostátně probíhajícím oslavám stého výročí vzniku Československé republiky. V tomto smyslu bude slavnostní setkání nazvané Pocta československé architektuře významným vrcholem probíhajících celoročních oslav.

Večer si klade za cíl připomenout význačné osobnosti československé architektury a stavitelství  prostřednictvím předních osobností našeho politického a společenského života jim předat neformální poděkování za celoživotní přínos v oblasti architektury a stavitelství vyjádřené symbolickou Cenou Jože Plečnika, předního hradního architekta prvního československého státu v čele s T. G. Masarykem. Na výběru a návrhu oceněných osobností se podílely krajské úřady celé ČR, města, profesní organizace z Čech a Slovenska a odborná komise složená z předních českých a slovenských teoretiků architektury.

Záštitu nad tímto významným večerem převzala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministryně kultury Slovenské republiky Ľubica Laššáková a ministr kultury České republiky Ilja Šmíd. Dále ve spolupráci a pod záštitou Předsedkyně Rady Asociace krajů České republiky Jany Vildumetzové.

 

Součástí připravovaných akcí bude i pořádání diskusního fóra. Dále přednášky, procházky za architekturou, výstavy a další doprovodný program.

Diskusní fórum: „Spolupráce státního a soukromého sektoru a jeho dopady na urbanismus měst“ se uskuteční 2.10.  Inspirativní diskuze, příklady, možnosti.

Diskusní fórum: „Architekti vs. Město“. Diskuze vybraných zahraničních architektů.

 

Generálním partnerem 13. ročníku Festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2018

je společnost J&T Real Estate.

Více informací na www.architectureweek.cz a www.hravyarchitekt.cz

—————————————————————————————————————————

 

Czech Architecture Week

Stojan Černodrinski – Šéfredaktor

 

 

 

 

 

 

 

Posted in , ,