Kontakt

Petr Ivanov

ředitel festivalu

Architecture Week Praha

ivanov@architectureweek.cz

Mediální partneři

Záštity

Partneři

Organizátoři

Program AW 26. 9. - 9. 10. 2016

26. 9.
Po
27. 9.
Út
28. 9.
St
29. 9.
Čt
30. 9.
1. 10.
So
2. 10.
Ne
3. 10.
Po
4. 10.
Út
5. 10.
St
6. 10.
Čt
7. 10.
8. 10.
So
9. 10.
Ne

Dny zahraniční architektury

Výstava Organické město - (S)tvořitelé měst a udržitelný rozvoj

26. 9. – 9. 10. 2016, otvírací doba 10:00-20:00 hod., výstavní síň Mánes, Praha

Expozice výstavy vytvoří dojem uceleného města s výškovými budovami, náměstími, řekou i dopravními uzly a na tomto modelu zmapuje architekturu vybraných měst ČR a celého světa. Je nezbytné prezentovat architekturu, dopravní stavby a územně-rozvojové projekty měst České republiky. Výstavu doplní vhodně vybrané stavby z cca dalších 20 států celého světa.

Součástí výstavy bude samostatná expozice hl. m. Prahy s cílem přiblížit pražanům dosavadní a plánované projekty hl. m. Prahy. V rámci této výstavy bude veřejnosti poutavou formou představen výběr projektů, realizací a staveb současných architektů z ČR a celého světa, připravený ve spolupráci s ministerstvy (dopravy, místního rozvoje a životního prostředí), magistráty a útvary rozvoje jednotlivých měst.

Projekty budou prezentovány formou modelů, projekční dokumentace, fotografií a velkoformátových fotografií. Výstavu doplní audiovizuální prezentace jednotlivých druhů dopravy dokumentárními filmy na LCD obrazovkách.


Výstava studenstké soutěže O nejlepší urbanistický projekt

CO: Výstava studenstké soutěže O nejlepší urbanistický projekt

KDY: 27.9.-9. 10. 2016, 8:00-18:00 hod.

KDE: Národní technické knihovna, Technická 6, Praha 6 - Dejvice

ORGANIZÁTOR: Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Vstup volný.

Výstava představí nejlepší studentské projekty zšesti vysokých škol zČeské republiky, Slovenska a Polska voblasti urbanismu a územnéího plánování.

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Občanské sdružení odborníků voblasti urbanismu a územního plánování. Asociace je multidisciplinární sdružení odborníků zabývajících se problematikou tvorby a regulace vývoje měst, venkovského osídlení a krajiny. Cílem Asociace je ovlivňovat konání na území státu tak, aby směřovalo k optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému uspořádání území, udržení ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví s cílem zajištění setrvalého rozvoje.


Mezinárodní odborná dopravně-bezpečnostní konference ORGANICKÉ MĚSTO – Cesty k chytřejším městům

KDY: 6. 10. 2016, 10:00 hod.

KDE: Rezidence primátorky hl. m. Prahy

Vstup pouze na pozvánky!

Konference je určena zájemcům o tvorbu chytrých měst v České republice, primátorům a starostům měst, zástupcům ministerstev, partnerům aj.

Od roku 2008 žije více než 50 % světové populace ve městech. OSN do roku 2050 předpovídá nárůst počtu městských obyvatel na 70 %. Města tedy musí začít fungovat lépe, efektivněji, s nižšími náklady a zajišťo¬vat životní prostředí svých obyvatel udržitelným způsobem.
Proto byl formulován princip Smart Cities, chytrých měst, která jsou nezbytností, pokud má civilizace účinně reagovat na výzvy, kterým v současnosti čelí.

Konference Organické město – Cesty k chytřejším městům má za úkol jednak definovat, co vlastně znamená tvořit chytré město, jednak uvést příklady různých přístupů k tvorbě chytrého města ve vybraných zahraničních městech, především se zaměřením na dopravu a bezpečnostní systémy v dopravě.

Chytré město má vizi, je digitální, otevřené a kooperativní a zaměřené na své obyvatele. Chytré město vzniká změnou myšlení, myšlení, které staví na konceptu ekonomiky sdílení,vedoucí k decentralizaci politické i ekonomické moci, hospodárnosti a udržitelnému rozvoji.

Nutností je spojit jednotlivá dílčí řešení v komplexní systém, určený celému městu. Cílem principu chytrých měst je integrace a propojení informačních a komunikačních technologií, dopravy a infrastruktury jako prostředků a nástrojů pro efektivnější správu měst.

Současné i budoucí potřeby obyvatel jsou hybnou silou, která prostřednictvím inovace řídícího, komunikačního, kulturního a obchodního modelu i aktivním přístupem všech zúčastněných stran vytvoří prostředí, v němž budou systematicky a pružně propojeny městské prostory, doprava, aktivity a služby. Jedná se například propojení agend města, dlouhodobý plán, vize rozvoje, zapojení občanů a podniků do této transformace, nasazení chytrých technologií k získání měřitelných údajů a zpracování a analýza těchto údajů pro další využití, například zlepšení služeb, bezpečnost v dopravě a následný přístup k informacím kdykoliv a kdekoliv, stav „vše na jednom místě“ podle potřeb uživatelů, zpřístupnění neosobních městských dat veřejnosti, integrovaná digitalizace a konektivita, vytváření prostorů a příležitostí pro novou spolupráci, setkávání inovátorů z různých oborů a odvětví, nové sítě a infrastruktura, nové obchodní modely, dosažení součinnosti systémů nebo sdílení dat a společných aplikací.

PROGRAM KONFERENCE

Blok A: Přístup úřadů v České republice / Block A: Attitude of authorities in the Czech Republic

Moderuje / Moderator: Pavel Švagr, předseda, Správa státních hmotných rezerv ČR / Chairman of the Administration of State Material Reserves of the Czech Republic

Adriana Krnáčová, primátorka, Hlavní město Praha / Mayor, The City of Prague

Klára Dostálová, náměstkyně pro řízení sekce regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky / Deputy Minister – Regional Development Section, Ministry of Regional Development of the Czech Republic

Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů, Ministerstvo životního prostředí České republiky / Deputy Minister for Section of Policy of the Environment and International Relations, Ministry of Environment of the Czech Republic

Ladislav Němec, náměstek ministra, Sekce dopravní, Ministerstvo dopravy České republiky / Deputy Minister, Transport Section, Ministry of Transport of the Czech Republic

Tomáš Chmelík, manažér útvaru čisté technologie, ČEZ, Česká republika / Head of Clean Technologies at ČEZ, Czech Republic

Blok B: Inspirace ze zahraničí / Block B: Inspiration from abroad

Moderuje / Moderator: Petr Dolínek, náměstek primátorky pro oblast dopravy, Hlavní město Praha / Deputy Mayor for Transort, The City of Prague

Steven W. Miller, mezinárodní ředitel – Regionální zástupce Amerického institutu Stategické rady architektů, Washington D.C., USA / International Director – Regional Representative to the American Institute of Architects Strategic Council, Washingtom D.C., USA

Antoni Vives i Tomàs, výkonný ředitel, The City Transformation Agency, město Barcelona, Španělsko / Chairman, City Transformation Agency, Barcelona, Spain

Ofer Manor, hlavní architekt, město Jeruzalém, Izrael / Chief Architect of the Jerusalem Municipality, Israel

Albert Wimmer, architekt a zakladatel, Ateliér Albert Wimmer, Vídeň, Rakousko (architekt Vídeňského hl. nádraží) / Architect and Founder, Ateliér Albert Wimmer, Vienna, Austria (author of the Vienna central railway station)

Mike Pichler, obchodní manažer Siemens Building Technologies, Rakousko / Sales manager Siemens Building Technologies, Austria

Petr Dolínek, náměstek primátorky zodpovědný za oblast dopravy a člen Výboru pro správu majetku a majetkových podílu ZHMP, Hlavní město Praha / Deputy Mayor for Transport and Member of the Prague City Assembly Committee for Management of Property and Property Shares, The City of Prague

Diskuse, občerstvení / Discussion, refreshment


 
|
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace