Dánská architektura: příslib rovnosti a udržitelnosti

Kultura a architektura se neustále mění. Tento trend můžeme nejlépe pozorovat ve městech, kde se často mísí hned několik architektonických stylů. Kombinace různých stylů z různých období otevírají nové možnosti pro tvořivost a inovace.

Nicméně kulturní změny se nikdy neodehrávají přes noc – vždy vycházejí z něčeho, co existovalo již dříve. Proto je poněkud obtížné přesně určit moment, kdy se změnil směr vývoje dánské architektury.

Chceme-li však tento milník určit alespoň přibližně, musíme se vrátit do 30. let minulého století. V té době začal Arne Jacobsen spolu s dalšími architekty stavět jednoduché a funkční budovy z betonu, železa a skla. Nepravidelné půdorysy, ploché střechy, otevřené interiéry a prosklené fasády budov se lišily od všeho, co jsme dosud v architektuře znali. Dalo by se říci, že architekti přivedli dánskou architekturu na zcela novou cestu.
Právě na této cestě najdeme i operu v Sydney od Jørna Utzona, „Grande Arche“ v Paříži od Johana Otto von Spreckelsena či budovu ministerstva zahraničí v Rijádu od Henninga Larsena. Všechny tyto stavby jsou důkazem, že se dánské architektuře daří po celém světě. Je také třeba zdůraznit, že pro Dány znamená architektura více než jen svatby z cihel a malty. Architektura i design odrážejí náš sociální model, ve kterém je každý člověk součástí společenství. Jsme přesvědčeni, že kvalitní design a špičková architektura nemají být jen výsadou elit, ale naopak mají přispívat ke zlepšování a zkrášlování života všech lidí.
Právě v této souvislosti se objevuje také jméno architekta Jan Gehla, který si získal světové uznání za svou práci s veřejným prostorem. Pod heslem „život mezi budovami“ se snaží lidem ve městech nabídnout více možností pro společenské aktivity a interakci na veřejných prostranstvích. V současné době například Gehl vede projekt, který by měl do roku 2030 optimalizovat síť cyklostezek v Sydney.

Zdá se, že si dánští architekti získali světový věhlas především díky empatickému zaměření na potřeby lidí, významnou roli ale hraje i jejich snaha najít udržitelná řešení. Přístup dánských architektů k estetice a designu staví na tradici jednoduchosti, která je založena především na práci s denním světlem a kvalitními materiály. Dánská architektura se tak i nadále ubírá po cestě, která klade důraz na tři základní hodnoty: jednoduchost, rovnost a udržitelnost

Zdroj: Redakce AW – Organics City 2016, materiál vznikl ve spolupráci s Velvyslanectvím Dánského království

Christian Hoppe, Ambassador of Denmark in the Czech Republic
Christian Hoppe, Ambassador of Denmark in the Czech Republic

 

Velvyslanectví Dánského království

Maltézské náměstí 5
118 01 Praha 1 – Malá Strana

Česká republika
+420 257 531 600

prgamb@um.dk

www.tjekkiet.um.dk