Kontakt

Petr Ivanov

ředitel festivalu

Architecture Week Praha

ivanov@architectureweek.cz

Mediální partneři

Záštity

Partneři

Organizátoři


O projektu

ORGANICKÉ MĚSTO
(S)tvořitelé měst a udržitelný rozvoj

v rámci 10. ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2016

termín konání: 26. 9. – 9. 10. 2016

organizátor: Czech Architecture Week

záštity a partneři:
Magistrát hl. m. Prahy
Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR

Téma letošního festivalu ORGANICKÉ MĚSTO představí nejzajímavější architektonické, dopravní a územně-rozvojové projekty z celé České republiky a světa (z cca 20 zemí celého světa). V rámci projektu proběhne výstava, umístěná ve výstavní síni Mánes, odborná dopravně-bezpečnostní konference (za účasti zástupců zúčastněných měst a krajů ČR a zemí), tisková konference a další přednášky zahraničních architektů a expertů. K projektu bude vydána samostatná dvojjazyčná publikace.

Cílem projektu bude představit nejzajímavější architektonické, dopravní a územně-rozvojové projekty z celé České republiky a světa. ORGANICKÉ MĚSTO představí město jako živoucí, fungující, vyvíjející se organismus, jehož jednotlivé složky na sebe plynule navazují a vytvářejí tak sice umělé, ale přesto přirozené prostředí pro život současného člověka. Výstava má významnou měrou přispět k poznání a specifikaci problematiky měst jako funkčních a fungujících systémů a zároveň popularizovat význam dopravní architektury, infrastruktury, územního rozvoje a správného urbanistického plánování v souvislosti s posílením bezpečnosti měst.
Rovněž přispěje výstava k vnímání organismu města v nadnárodním kontextu, nutném pro úspěšný ekonomický a sociální rozvoj, který bude jednak plynule posilovat význam jednotlivých uzlů a vyrovnávat existující regionální rozdíly a jednak bude udržitelný a maximálně přátelský k životnímu prostředí.

1. Mezinárodní odborná dopravně-bezpečnostní konference ORGANICKÉ MĚSTO - Cesty k chytřejším městům, Rezidence primátorky hl. m. Prahy, 6. 10. 2016, 10:00 hod.
Organizátoři tradičně v rámci festivalu připravují konferenci, představující aktuální zajímavé projekty a trendy z celého světa, týkající se tématu „chytrých“ a udržitelných měst.
Konference bude zahájena zástupci magistrátu hl. m. Prahy, ministerstva dopravy a dalších ministerstev. K účasti budou přizvání dopravní odborníci, architekti a urbanisti - zajímavé osobnosti ze zahraničí.

2. Výstava ORGANICKÉ MĚSTO – (S)tvořitelé měst a udržitelný rozvoj
Výstava bude umístěna ve výstavní síni Mánes v Praze. Expozice vytvoří dojem uceleného města s výškovými budovami, náměstími, řekou i dopravními uzly a na tomto modelu zmapuje architekturu vybraných měst ČR a celého světa. Je nezbytné prezentovat architekturu, dopravní stavby a územně-rozvojové projekty měst České republiky. Výstavu doplní vhodně vybrané stavby z cca dalších 20 států celého světa.
Součástí výstavy bude samostatná expozice hl. m. Prahy s cílem přiblížit pražanům dosavadní a plánované projekty hl. m. Prahy.
V rámci této výstavy bude veřejnosti poutavou formou představen výběr projektů, realizací a staveb současných architektů z ČR a celého světa, připravený ve spolupráci s ministerstvy (dopravy, místního rozvoje a životního prostředí), magistráty a útvary rozvoje jednotlivých měst.

Projekty budou prezentovány formou modelů, projekční dokumentace, fotografií a velkoformátových fotografií. Výstavu doplní audiovizuální prezentace jednotlivých druhů dopravy dokumentárními filmy na LCD obrazovkách.
Kurátoři výstavy jsou doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková a Akad. arch. ing. Miroslav Řepa.

3. Tisková konference – Happy Hour, 26. 9. 2016, 11:00
Tisková konference k projektu proběhne v prostorách výstavní síně Mánes. Konferenci zahájí zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, ministerstva dopravy ČR, ministerstva pro místní rozvoj ČR, ministerstva životního prostředí ČR, a zúčastní se jí někteří pozvaní hosté - zástupci partnerských měst a krajů. Po zahájení proběhne komentovaná prohlídka s kurátory výstavy.

4. Publikace ORGANICKÉ MĚSTO
K projektu bude vydána samostatná publikace v češtině a angličtině v rozsahu cca 200 stran, formát 240 x 320 mm, 4/4, vazba V2. Distribuce publikace proběhne v rámci odborné konference.

Společnost Czech Architecture Week
je již deset let organizátorem největšího festivalu současné architektury a urbanismu Architecture Week Praha. Součástí festivalu jsou každoročně mezinárodní výstavy, přednášky, semináře, procházky za architekturou, besedy, promítání filmů o architektuře, workshopy. Cílem festivalu je prezentace české a zahraniční architektury nejen v rámci Prahy, vytvoření platformy pro vzájemnou komunikaci mezi městy, architekty a laickou veřejností, dalším důležitým cílem je přilákat do Prahy na festival zajímavé hosty a návštěvníky. Rovněž chce představit architekturu jako jednotící prvek mezi jednotlivými zeměmi a kulturami a rozvířit diskusi o architektuře a jejích tvůrcích. Naše práce se tradičně opírá o spolupráci s velvyslanectvími, kulturními instituty a zahraničními partnery.

 
|
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace