Kontakt

Petr Ivanov

ředitel festivalu

Architecture Week Praha

ivanov@architectureweek.cz

Mediální partneři

Záštity

Partneři

Organizátoři

Program AW 26. 9. - 9. 10. 2016

26. 9.
Po
27. 9.
Út
28. 9.
St
29. 9.
Čt
30. 9.
1. 10.
So
2. 10.
Ne
3. 10.
Po
4. 10.
Út
5. 10.
St
6. 10.
Čt
7. 10.
8. 10.
So
9. 10.
Ne

O projektu

ORGANICKÉ MĚSTO
(S)tvořitelé měst a udržitelný rozvoj

v rámci 10. ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2016

termín konání: 26. 9. – 9. 10. 2016

organizátor: Czech Architecture Week

záštity a partneři:
Magistrát hl. m. Prahy
Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR

Téma letošního festivalu ORGANICKÉ MĚSTO představí nejzajímavější architektonické, dopravní a územně-rozvojové projekty z celé České republiky a světa (z cca 20 zemí celého světa). V rámci projektu proběhne výstava, umístěná ve výstavní síni Mánes, odborná dopravně-bezpečnostní konference (za účasti zástupců zúčastněných měst a krajů ČR a zemí), tisková konference a další přednášky zahraničních architektů a expertů. K projektu bude vydána samostatná dvojjazyčná publikace.

Cílem projektu bude představit nejzajímavější architektonické, dopravní a územně-rozvojové projekty z celé České republiky a světa. ORGANICKÉ MĚSTO představí město jako živoucí, fungující, vyvíjející se organismus, jehož jednotlivé složky na sebe plynule navazují a vytvářejí tak sice umělé, ale přesto přirozené prostředí pro život současného člověka. Výstava má významnou měrou přispět k poznání a specifikaci problematiky měst jako funkčních a fungujících systémů a zároveň popularizovat význam dopravní architektury, infrastruktury, územního rozvoje a správného urbanistického plánování v souvislosti s posílením bezpečnosti měst.
Rovněž přispěje výstava k vnímání organismu města v nadnárodním kontextu, nutném pro úspěšný ekonomický a sociální rozvoj, který bude jednak plynule posilovat význam jednotlivých uzlů a vyrovnávat existující regionální rozdíly a jednak bude udržitelný a maximálně přátelský k životnímu prostředí.

1. Mezinárodní odborná dopravně-bezpečnostní konference ORGANICKÉ MĚSTO - Cesty k chytřejším městům, Rezidence primátorky hl. m. Prahy, 6. 10. 2016, 10:00 hod.
Organizátoři tradičně v rámci festivalu připravují konferenci, představující aktuální zajímavé projekty a trendy z celého světa, týkající se tématu „chytrých“ a udržitelných měst.
Konference bude zahájena zástupci magistrátu hl. m. Prahy, ministerstva dopravy a dalších ministerstev. K účasti budou přizvání dopravní odborníci, architekti a urbanisti - zajímavé osobnosti ze zahraničí.

2. Výstava ORGANICKÉ MĚSTO – (S)tvořitelé měst a udržitelný rozvoj
Výstava bude umístěna ve výstavní síni Mánes v Praze. Expozice vytvoří dojem uceleného města s výškovými budovami, náměstími, řekou i dopravními uzly a na tomto modelu zmapuje architekturu vybraných měst ČR a celého světa. Je nezbytné prezentovat architekturu, dopravní stavby a územně-rozvojové projekty měst České republiky. Výstavu doplní vhodně vybrané stavby z cca dalších 20 států celého světa.
Součástí výstavy bude samostatná expozice hl. m. Prahy s cílem přiblížit pražanům dosavadní a plánované projekty hl. m. Prahy.
V rámci této výstavy bude veřejnosti poutavou formou představen výběr projektů, realizací a staveb současných architektů z ČR a celého světa, připravený ve spolupráci s ministerstvy (dopravy, místního rozvoje a životního prostředí), magistráty a útvary rozvoje jednotlivých měst.

Projekty budou prezentovány formou modelů, projekční dokumentace, fotografií a velkoformátových fotografií. Výstavu doplní audiovizuální prezentace jednotlivých druhů dopravy dokumentárními filmy na LCD obrazovkách.
Kurátoři výstavy jsou doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková a Akad. arch. ing. Miroslav Řepa.

3. Tisková konference – Happy Hour, 26. 9. 2016, 11:00
Tisková konference k projektu proběhne v prostorách výstavní síně Mánes. Konferenci zahájí zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, ministerstva dopravy ČR, ministerstva pro místní rozvoj ČR, ministerstva životního prostředí ČR, a zúčastní se jí někteří pozvaní hosté - zástupci partnerských měst a krajů. Po zahájení proběhne komentovaná prohlídka s kurátory výstavy.

4. Publikace ORGANICKÉ MĚSTO
K projektu bude vydána samostatná publikace v češtině a angličtině v rozsahu cca 200 stran, formát 240 x 320 mm, 4/4, vazba V2. Distribuce publikace proběhne v rámci odborné konference.

Společnost Czech Architecture Week
je již deset let organizátorem největšího festivalu současné architektury a urbanismu Architecture Week Praha. Součástí festivalu jsou každoročně mezinárodní výstavy, přednášky, semináře, procházky za architekturou, besedy, promítání filmů o architektuře, workshopy. Cílem festivalu je prezentace české a zahraniční architektury nejen v rámci Prahy, vytvoření platformy pro vzájemnou komunikaci mezi městy, architekty a laickou veřejností, dalším důležitým cílem je přilákat do Prahy na festival zajímavé hosty a návštěvníky. Rovněž chce představit architekturu jako jednotící prvek mezi jednotlivými zeměmi a kulturami a rozvířit diskusi o architektuře a jejích tvůrcích. Naše práce se tradičně opírá o spolupráci s velvyslanectvími, kulturními instituty a zahraničními partnery.

 
|
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace