Kontakt

Petr Ivanov

ředitel festivalu

Architecture Week Praha

ivanov@architectureweek.cz

Mediální partneři

Záštity

Partneři

Organizátoři

Program AW 26. 9. - 9. 10. 2016

26. 9.
Po
27. 9.
Út
28. 9.
St
29. 9.
Čt
30. 9.
1. 10.
So
2. 10.
Ne
3. 10.
Po
4. 10.
Út
5. 10.
St
6. 10.
Čt
7. 10.
8. 10.
So
9. 10.
Ne

Konference

KONFERENCE 2016

Mezinárodní odborná dopravně-bezpečnostní konference ORGANICKÉ MĚSTO – Cesty k chytřejším městům

KDY: 6. 10. 2016, 10:00 hod.

KDE: Rezidence primátorky hl. m. Prahy

Vstup pouze na pozvánky!

Organizátoři:

Hlavní město Praha
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR

Konference je určena zájemcům otvorbu chytrých měst vČeské republice, primátorům astarostům měst, zástupcům ministerstev, partnerům aj.

Od roku 2008 žije více než 50 % světové populace ve městech. OSN do roku 2050 předpovídá nárůst počtu městských obyvatel na 70 %. Města tedy musí začít fungovat lépe, efektivněji, snižšími náklady azajišťo¬vat životní prostředí svých obyvatel udržitelným způsobem.
Proto byl formulován princip Smart Cities, chytrých měst, která jsou nezbytností, pokud má civilizace účinně reagovat na výzvy, kterým vsoučasnosti čelí.

Konference Organické město – Cesty kchytřejším městům má za úkol jednak definovat, co vlastně znamená tvořit chytré město, jednak uvést příklady různých přístupů ktvorbě chytrého města ve vybraných zahraničních městech, především se zaměřením na dopravu abezpečnostní systémy vdopravě.

Chytré město má vizi, je digitální, otevřené akooperativní azaměřené na své obyvatele. Chytré město vzniká změnou myšlení, myšlení, které staví na konceptu ekonomiky sdílení,vedoucí kdecentralizaci politické i ekonomické moci, hospodárnosti audržitelnému rozvoji.

Nutností je spojit jednotlivá dílčí řešení vkomplexní systém, určený celému městu. Cílem principu chytrých měst je integrace apropojení informačních akomunikačních technologií, dopravy ainfrastruktury jako prostředků anástrojů pro efektivnější správu měst.

Současné i budoucí potřeby obyvatel jsou hybnou silou, která prostřednictvím inovace řídícího, komunikačního, kulturního aobchodního modelu i aktivním přístupem všech zúčastněných stran vytvoří prostředí, vněmž budou systematicky apružně propojeny městské prostory, doprava, aktivity aslužby. Jedná se například propojení agend města, dlouhodobý plán, vize rozvoje, zapojení občanů apodniků do této transformace, nasazení chytrých technologií kzískání měřitelných údajů azpracování aanalýza těchto údajů pro další využití, například zlepšení služeb, bezpečnost vdopravě anásledný přístup kinformacím kdykoliv akdekoliv, stav „vše na jednom místě“ podle potřeb uživatelů, zpřístupnění neosobních městských dat veřejnosti, integrovaná digitalizace akonektivita, vytváření prostorů apříležitostí pro novou spolupráci, setkávání inovátorů zrůzných oborů aodvětví, nové sítě ainfrastruktura, nové obchodní modely, dosažení součinnosti systémů nebo sdílení dat aspolečných aplikací.

PROGRAM KONFERENCE

Zahájení:

• Adriana Krnáčová, primátorka Hlavního města Prahy
• Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj ČR
•*Richard Brabec, ministr životního prostředí ČR
•*Dan Ťok, ministr dopravy ČR

Přednášející:

• Steven W. Miller, Senior Vice President – Business Development, American Institute of Architects, Europe
• Antoni Vives, zástupce primátora města Barcelony, specialista na Smart City
• Ofer Manor, hlavní architekt města Jeruzalém, Izrael
• Albert Wimmer, architekt, Ateliér Albert Wimmer (architekt Vídeňského hl. nádraží)
• Ina Homeier, Head of Smart City Unit, Municipal Department 18 - Urban Development and Planning, Vídeň
• Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy za dopravu

Konferencí provede:

• Pavel Švagr, předseda Správy státních hmotných rezerv ČR
* účast zatím není potvrzena

KONFERENCE 2015

Konference 2015Konference 2015Konference 2015

Konference 2015Konference 2015Konference 2015

Konference 2015Konference 2015Konference 2015

Konference 2015Konference 2015Konference 2015

Konference 2015Konference 2015Konference 2015

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE NA TÉMA„STRATEGIE FINANCOVÁNÍ OBNOVY NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK“

Pozvánka

Pozvánka na konferenci 2015

Mezinárodní odborná konference na téma Strategie financování obnovy nemovitých kulturních památek proběhne dne 30. 9. 2015 od 10.00 hodin v Rezidenci primátora hl. m. Prahy v rámci festivalu Architecture Week Praha 2015.

Konference se bude konat ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a za účasti pozvaných zástupců světové organizace UNESCO, dále zástupců Evropské unie, domácích a světových architektů a odborníků na problematiku financování obnovy a ochrany památek a architektonického dědictví. Jejich úkolem bude probrat otázky spojené s možnostmi financování obnovy a rekonstrukcí architektonických památek a architektonického dědictví.

Konference je určena odborné veřejnosti, primátorům, starostům, zástupcům krajů a památkářům. Vstup pouze na pozvánky.

PROGRAM KONFERENCE 2015

1. část 10.00—11.30 hodin:
STRATEGIE FINANCOVÁNÍ OBNOVY NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK

Zahájení:

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, Primátorka hl. m. Prahy
Jan Wolf, Radní pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch

Přednášky:

1. Ing. Karla Šlechtová, Ministryně pro místní rozvoj ČR
2. Mgr. Daniel Herman, Ministr kultury ČR
3. Prof. Francesco Bandarin, UNESCO, Paříž — Význam investic do ochrany památek pro udržitelný rozvoj. Proč financovat památky?
4. Mgr. Richard Otevřel, zástupce právního poradenství, Havel, Holásek& Partners — Podpora z veřejných zdrojů jako adekvátní kompenzace omezení vlastnického práva?
5. MSc. Mathieu Fichter — zástupce Evropské unie, Brusel

Přestávka na občerstvení 11.30—11.45 hodin

2. část 11.45—12.30 hodin:
SOUČASNÁ ARCHITEKTURA A HISTORICKÁ ZÁSTAVBA – DISKUZE O PAMÁTKÁCH

Zahájení a moderování diskuze:

Prof. Michael Turner, předseda Studií oboru urbanismu a památkové péče UNESCO, Jeruzalém, promluví na téma Výsledek ochrany kulturních památek v rozvíjejících se městech

Přednášky:

1. Arch. Michael Devonshire, Komise pro zachování památek New York City, promluví na téma Uchování původní architektury ve světové metropoli (zkušenosti z New Yorku)
2. Prof. Eliahu Stern, předseda Komise pro světové dědictví UNESCO Izrael, promluví na téma Práce s památkami v urbanistickém Izraeli

Moderuje: PhDr. Jakub Železný

Pozn.: Každý příspěvek bude v délce 15 min, česko-anglický simultánní překlad.

Kapacita sálu omezena. Vstup pouze na pozvánky.
Svou účast potvrďte na email: kaudersova@architectureweek.cz do 15. 9. 2015.

DŮLEŽITÉ: V případě, že potvrdíte svou účast a bez omluvy se konference nezúčastníte, bude Vám účtována plná cena vstupného na konferenci ve výši 2.000 Kč.
* změna programu vyhrazena

KONFERENCE 2014

AW 2014: Konference, foto: Ondřej SoukupAW 2014: Konference, foto: Ondřej SoukupAW 2014: Konference, foto: Ondřej SoukupMezinárodní odborná konference na téma

Současná architektura v historických souvislostech – Správa historické městské krajiny

proběhne dne 30. 9. 2014 od 10.00 hodin

v Rezidenci primátora hl. města Prahy v rámci festivalu Architecture Week Praha 2014.

Konference se bude konat za účasti pozvaných zástupců světové organizace UNESCO, domácích a světových architektů a odborníků na problematiku ochrany památek a architektonického dědictví. Jejich úkolem bude probrat otázky spojené s implementací současné architektury do historického prostředí ve městech, prostřednictvím analýzy nových koncepcí kulturního dědictví a jejich adaptability na historická města, vztah městské krajiny a času, forem a funkcí architektury a urbánní ekonomiky.

PROGRAM KONFERENCE
Zahájení:
Václav Novotný, náměstek primátora, Hlavní město Praha
Marie Noel Tournoux, koordinátorka programu pro města, World Heritage Centre UNESCO
Oldřich Lomecký, starosta, Městská část Praha 1
Petr Ivanov, ředitel, festival Architecture Week Praha
Pozvánka: Vratislav - město kultury 2016

Příspěvky:
1. přednáška: Frederick Cooper, děkan, Fakulta architektury a urbanismu, Pontifikální katolická univerzita v Peru

2. přednáška: Michal Turner, předseda Studií oboru urbanismu a památkové péče UNESCO, Akademie umění a designu Bezalel, Jeruzalém

3. přednáška: Ondřej Šefců, ředitel, NPÚ ČR, územní pracoviště Praha
Název přednášky: Architektura včera a dnes - polemika a dialog

4. přednáška: Ikony architektury - Palladiánské vily, Elena Svalduz, Univerzita v Padově |Moderní vývoj v historických místech: výuka/výzkum, Andrea Giordano, Univerzita v Padově

5. přednáška: Philip F. Yuan, Archi-Union Architects, Čína

6. přednáška: Nikolaus Goetze, architekt, GMP ARCHITEKTEN, Německo
Název přednášky: Na starých základech

Diskuse a občerstvení

Partneři:

Řízení letového provozu ČR, CzechTourism, Polský institut, Erco Lighting, Sekyra Group

Moderuje: Jakub Železný

Pozn.: Každý příspěvek bude v délce cca 15-20 min, simultánní překlad do angličtiny. Vstup pouze pro zvané.

Změna programu vyhrazena.

 
|
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace