Adriana Krnáčová: Architecture Week Praha 2016

Vážení účastníci festivalu Architecture Week Praha 2016,

dovolte mi Vás touto formou přivítat a popřát Vám, aby byl pro Vás festival obohacující událostí, která bude inspirací pro Vaši další, nejen profesní, dráhu.

Bouřlivý rozvoj technologií v posledních letech způsobuje, že se mění celý pohled na způsob života ve městech. Současně však můžeme vidět, že jako civilizace již začínáme narážet na limity bouřlivého ekonomického i populačního růstu a musíme se začít vážně zamýšlet nad otázkou, kam vlastně chceme dále směřovat. Jako pražská primátorka samozřejmě nejsem žádnou výjimkou a mohu zodpovědně říci, že se touto problematikou ve vztahu k hlavnímu městu vážně zabývám, stejně jako mi kolegové.

Jsem přesvědčena, že v případě Prahy není zatím třeba sestavovat katastrofické scénáře. Praha je město s velkým potenciálem plné šikovných a pracovitých lidí. Podle mého názoru je naší povinností dát jim možnost se k dalšímu rozvoji hlavního města svobodně vyjádřit a rozvoj metropole tak ovlivnit. Stejně tak je nutné se rozhlížet a čerpat zkušenosti jak v ostatních městech České republiky, tak i za hranicemi naší země. Mnoho pozitivních věcí je snadno aplikovatelných i v podmínkách našeho města a stejně tak z Prahy mohou do světa proudit zajímavé a inspirativní nápady.

Proto mě těší, že mohu nad akcí, jako je Architecture Week 2016 převzít záštitu a podpořit tak myšlenku vzájemného předávání nápadů a zkušeností. Naše město si to rozhodně zaslouží.

Adriana Krnáčová

primátorka hl. m. Prahy

 

 

 

Magistrát hlavního města Prahy / City of Prague, Prague City Hall

 

Mariánské náměstí 2

110 00 Praha 1

Česká republika / Czech Republic

www.praha.eu

 

 

 

Zdroj: redakce AW, Organic City 2016